Postupak dodjele koncesija za usluge ispod EU praga s praktičnim primjerom dodjele koncesije za dimnjačarske usluge na razini jedinica lokalne samouprave

11.12.2023.

6. ožujka 2024. – ONLINE PREDAVANJE

 

Predavač: Manuela Licul Martinčić

 

Prijavnica

 

RASPORED PREDAVANJA

 • 8:55 – 9:00    Spajanje polaznika na platformu predavanja
 • 9:00 – 10:30    Zakonodavni okvir dodjele koncesija i njihov međusobni odnos:
  • Zakon o koncesijama
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu
  • Zakon o javnoj nabavi
 • 10:30 – 10:40    Stanka
 • 10:40 – 12:10    Dvostupanjski hodogram dodjele koncesija:
  • Hodogram aktivnosti koji prethodi davanju koncesije i hodogram aktivnosti koji slijedi nakon isteka roka za dostavu ponuda za dodjelu koncesije
 • 12:10 – 12:40    Stanka
 • 12:40 – 14:10    Akti koji prethode objavi o namjeri davanja koncesije za usluge ispod EU praga i akti koji slijede nakon isteka roka za dostavu ponuda za dodjelu koncesije
 • 14:10 – 14:15    Stanka
 • 14:15 – 15:45    Praktični primjer postupka dodjele koncesija za dimnjačarske usluge za jedinice lokalne samouprave:
  • Odluka o komunalnim djelatnostima
  • Odluka o dimnjačarskim uslugama
  • Ugovor o koncesiji
  • Dokumentacija za nadmetanje
  • Obvezni razlozi za isključenje
  • Odluka o dodjeli koncesije
  • Registar koncesija

 

Kotizacija 150 €/1.130,18 kn (PDV uključen) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice /webinara i PowerPoint prezentaciju. Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu putem e-pošte.

Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake Postupak dodjele koncesija, najkasnije do dana održavanja radionice.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr

Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 844, 6652-866 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr

 

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.