Postupak dodjele koncesija za usluge ispod EU praga s praktičnim primjerom dodjele koncesije za dimnjačarske usluge na razini jedinica lokalne samouprave

16.11.2022.

Postupak dodjele koncesija za usluge ispod EU praga s praktičnim primjerom dodjele koncesije za dimnjačarske usluge na razini jedinica lokalne samouprave

27. travnja 2023.

ONLINE PREDAVANJE

Predavač Manuela Licul Martinčić

Održano

RASPORED PREDAVANJA

8:45 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

Zakonodavni okvir dodjele koncesija i njihov međusobni odnos:

Zakon o koncesijama

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o javnoj nabavi

10:30 – 10:45

Stanka

10:45 – 12:15

Dvostupanjski hodogram dodjele koncesija:

Hodogram aktivnosti koji prethodi davanju koncesije i hodogram aktivnosti koji slijedi nakon isteka roka za dostavu ponuda za dodjelu koncesije

12:15 – 13:00

Stanka

13:00 – 14:30

Akti koji prethode objavi o namjeri davanja koncesije za usluge ispod EU praga i akti koji slijede nakon isteka roka za dostavu ponuda za dodjelu koncesije

14:30 – 14:45

Stanka

14:45 – 16:15

 

Praktični primjer postupka dodjele koncesija za dimnjačarske usluge za jedinice lokalne samouprave:

Odluka o komunalnim djelatnostima

Odluka o dimnjačarskim uslugama

Ugovor o koncesiji

Dokumentacija za nadmetanje

Obvezni razlozi za isključenje

Odluka o dodjeli koncesije

Registar koncesija

 

Kotizacija 130,00 EUR/979,49 kn (PDV uključen) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX i PowerPoint prezentaciju. Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu putem e-pošte.

Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake Postupak dodjele koncesija, najkasnije do dana održavanja radionice.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr

Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 844, 6652-866 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.