Pregled i ocjena ponuda – specifičnosti i savjeti na primjerima provedenih postupaka javne nabave

16.01.2023.

PREGLED I OCJENA PONUDA – SPECIFIČNOSTI I SAVJETI NA PRIMJERIMA PROVEDENIH POSTUPAKA JAVNE NABAVE

ev. br. 2023-0025

15. ožujka 2023. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

 

Održano

 

Datum održavanja

15. ožujka 2023.

PREDAVAČ

Mirjana Čusek-Slunjski

Emina Lajtman

RASPORED PREDAVANJA

8:45 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Postupak pregleda i ocjene ponuda prema ZJN 2016: prikaz hodograma i ključnih točaka pregleda i ocjene ponuda

 

 • Izgled i sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • Na što treba obratiti pozornost kod pregleda ESPD obrasca
 • Zahtjevi na pojašnjenje ESPD obrasca – kada tražiti i zašto
 • Primjena čl. 293. ZJN 2016 – kako izbjeći rizik ulaska u pregovaranje u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave s primjerima prakse DKOM-a i Visokog upravnog suda RH
 • Primjena čl. 263. ZJN 2016 na primjerima iz prakse provedenih postupaka javne nabave
 • Specifičnosti provjere ponuditelja koji je predao ponudu kao zajednica ponuditelja
 • Specifičnosti provjere ponuditelja koji imaju nominirane podugovaratelje i/ili se oslanjaju na tuđu sposobnost

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Prikaz pregleda i ocjene ponuda na primjeru provedenog postupka javne navabe ROBE

 

 • Prikaz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda za nabavu robe s prijenosom iskustva iz prakse provedenog postupka javne nabave za ROBE
 • Prikaz ocjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude
 • Prikaz zahtjeva za pojašnjenje tehničkih specifikacija i troškovnika
 • Odluke o odabiru i poništenju – obvezni sadržaj
 • Primjeri prakse DKOM-a i VUS-a u donosu na žalbe na postupak pregleda i ocjene ponuda za nabavu ROBA

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Prikaz pregleda i ocjene ponuda na primjeru provedenog postupka javne nabave RADOVA – I. dio

 

 • Prikaz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda za nabavu radova s prijenosom iskustva iz prakse provedenog postupka javne nabave
 • Prikaz ocjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude
 • Pregled troškovnika i zahtjevi za prihvat ispravka računske pogreške, mogućnosti pojašnjavanja i upotpunjavanja troškovnika
 • Prikaz zahtjeva za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata
 • Odluke o odabiru i poništenju – obvezni sadržaj
 • Ponovno rangiranje ponuda – specifičnosti, izrada zapisnika te objava na EOJN

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

14:10 – 14:20

Stanka

14:20 – 15:50

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Prikaz pregleda i ocjene ponuda na primjeru provedenog postupka javne nabave USLUGA – II. dio

 • Prikaz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda za nabavu usluga s prijenosom iskustva iz prakse provedenog postupka javne nabave
 • Utvrđivanje raspolaganja potrebnih resursa nužnih za izvršenje ugovora – oslanjanje/stručnjaci
 • Prikaz ocjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude
 • Prikaz zahtjeva za pojašnjenje u odnosu na kriterij za ekonomski najpovoljniju ponudu
 • Prikaz zahtjeva za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata
 • Odluke o odabiru i poništenju – obvezni sadržaj

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 130 EUR/979,49 kn (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.

 

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.