PRIKAZ NOVIH PODZAKONSKIH AKATA ZJN 2016., NOVA PRAKSA DKOM-a

28.07.2017.

Narodne novine d.d. organiziraju program usavršavanja

PRIKAZ NOVIH PODZAKONSKIH AKATA ZJN 2016., NOVA PRAKSA DKOM-a

 • ev. br. 2017-0214
 • 15. rujna 2017. – 8 nastavnih sati

 

 

Predavači:

Nikolina Bačurin i Iva Šuler

 
MJESTO ODRŽAVANJA:

Upravna zgrada Narodnih novina d.d., Savski Gaj, XIII. put 6, Zagreb

  
 
PROGRAM RADA: 

9:00 – 10:30 (90 min/2 školska sata)NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVEDBU NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
  
 • Općenito o novim podzakonskim propisima
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o JN
 • Pravilnik o izobrazbi u području JN
    

10:30 – 10:45Stanka za kavu
 

10:45 – 13:00 (135 min/3 školska sata)NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVEDBU NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (nastavak)

 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
 • Predmet Pravilnika i veza s odredbama ZJN 2016.
   

13:00 – 13:45Stanka za ručak
 

13:45 – 16:00 (135 min/3 školska sata)PRAKSA DRŽAVNE KOMISIJE
  
 • Mjerodavno pravo žalbenog postupka
 • Žalbeni rokovi
 • Postupanje Državne komisije, osobito bitne povrede postupka JN
 • Sadržaj i način izjavljivanja žalbe
 • Sudska zaštita
 • Primjeri rješenja DKOM-a

 


Kotizaciju od 900,00 kuna (PDV uključen) po sudioniku uključuje sudjelovanje u radu radionice i materijale te okrjepu, molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika. 

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na br. (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda.