Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi; oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

08.01.2020.

PRIMJENA ČLANKA 263. I 293. ZJN 2016 U PRAKSI; OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA

ev. br. 2020-0007

 

5. ožujka 2020. – 8 nastavnih sati

Predavači: Zvonimir Jukić, Maja Kuhar i Iva Šuler


 Prijavnica 

Raspored predavanja

MJESTO ODRŽAVANJA

Upravna zgrada Narodnih novina d.d.,

Savski gaj, XIII. put 6, Zagreb

DATUM ODRŽAVANJA

5. ožujka 2020.

PREDAVAČI

Zvonimir Jukić

Maja Kuhar
Iva Šuler

9:00 – 10:30

(90 min/2 školska sata)

Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi
 

Obveza ili mogućnost traženja pojašnjenja/dopuna ponuda te ažuriranih popratnih dokumenata

Nadopuna ili objašnjenje ažuriranih popratnih dokumenata

Kada se može/mora tražiti dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

10:30 – 10:45

Stanka

10:45 – 12:15

(90 min/2 školska sata)

Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda

 

Primjeri iz prakse DKOM-a i Visokog upravnog suda

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

 

12:15 – 13:00

Stanka

13:00 – 16.00
(180 min/4 školska sata)

Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

 

Kada se gospodarski subjekt može u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata

Uvjeti oslanjanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

Primjeri iz prakse DKOM-a i Visokog upravnog suda

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Sudionici usavršavanja iz područja javne nabave koji sudjeluju na najmanje tri usavršavanja u 2020. godini moći će sudjelovati na jednom usavršavanju bez plaćanja kotizacije tj. besplatno. Daljnji programi usavršavanja bit će objavljeni tijekom narednih mjeseci na našoj web stranici.

Kotizaciju od 890,00 kuna (PDV uključen) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice i materijale te okrjepu, molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na br. (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda.