Priprema i provedba postupaka javne nabave radova i povezanih usluga, sklapanje ugovora i njihovo izvršavanje

06.10.2020.
Priprema i provedba postupaka javne nabave radova i povezanih usluga, sklapanje ugovora i njihovo izvršavanje
 
ev. br. 2020-0391
 
4. prosinca 2020. – 8 nastavnih sati
 
Odgođeno
 
Narodne novine d.d. sve programe edukacije organiziraju strogo poštujući sve epidemiološke mjere i preporuke koje su na snazi u trenutku održavanja usavršavanja.
 

Predavač

 • Zlatko Hosu

MJESTO ODRŽAVANJA

 • Upravna zgrada Narodnih novina d.d., Savski gaj, XIII. put 6, Zagreb

DATUM ODRŽAVANJA

 • 4. prosinca 2020.
 

Raspored predavanja 

 • 9:00 – 10:30 (90 minuta/2 nastavna sata) Priprema i provedba postupaka javne nabave radova i povezanih usluga, sklapanje ugovora i njihovo izvršavanje
  • Zakonodavni okvir i novine
  • Uloge i odgovornosti sudionika u gradnji
 • 10:30 – 10:45 Stanka
 • 10:45 – 12:15 (90 minuta/2 nastavna sata) Priprema i provedba postupaka javne nabave radova i povezanih usluga, sklapanje ugovora i njihovo izvršavanje 
  • Izrada dokumentacija o nabavi:
   • utvrđivanja uvjeta sposobnosti
   • propisivanje uvjeta po posebnim propisima
 • 12:15 – 12:45 Stanka
 • 12:45 – 13:30 (45 minuta/1 nastavni sat) Priprema i provedba postupaka javne nabave radova i povezanih usluga, sklapanje ugovora i njihovo izvršavanje
  • Odluke naručitelja i učinci
 • 13.30 – 14.15 (45 minuta/1 nastavni sat) Priprema i provedba postupaka javne nabave radova i povezanih usluga, sklapanje ugovora i njihovo izvršavanje
  • Izrada ugovora o javnoj nabavi
 • 14:15 – 14:30 Stanka
 • 14.30 – 15.15 (45 minuta/1 nastavni sat) Priprema i provedba postupaka javne nabave radova i povezanih usluga, sklapanje ugovora i njihovo izvršavanje
  • Izmjene ugovora o javnoj nabavi
 • 15.15 – 16.00 (45 minuta/1 nastavni sat) Priprema i provedba postupaka javne nabave radova i povezanih usluga, sklapanje ugovora i njihovo izvršavanje
  • Praksa DKOM-a
 
Namjera je polaznike upoznati sa:
 • zakonodavnim okvirom javne nabave građevinskih radova i povezanih usluga
 • kako i na koji način izraditi dokumentacije o nabavi s naglaskom na propisivanje uvjeta sposobnosti i propisivanjem uvjeta po posebnim propisima i utvrđivanjem rokova u kojim ih gospodarski subjekti moraju ispuniti
 • izradom prijedloga ugovora kao sastavnim dijelom dokumentacija o nabavi
 • obvezama i mogućnostima prilikom donošenja odluka: odluka o odabiru, ispravci odluke o odabiru; rok mirovanja i pravni učinci odluke o odabiru; ponovno rangiranje ponuda nakon donošenja odluke o odabiru; odluka o poništenju i učinak odluke o poništenju
 • primjeri iz prakse i praksa DKOM-a
 • sklapanjem i izvršavanjem ugovora s naglaskom na: hitne nepredviđene i dodatne radove; primopredaju radova; plaćanje izvedenih radova; jamstvene rokove; ugovornu kaznu; odgovornost za nedostatke; rješavanje sporova
 
Kotizaciju od 890,00 kuna (PDV uključen) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice i materijale te okrjepu, molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika. 
 
Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na br. (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr
 
Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.
 
Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda.
 
Sudionici usavršavanja iz područja javne nabave koji sudjeluju na najmanje tri usavršavanja u 2020. godini moći će sudjelovati na jednom usavršavanju bez plaćanja kotizacije tj. besplatno. Daljnji programi usavršavanja bit će objavljeni tijekom narednih mjeseci na našoj web stranici i njihovo održavanje ovisi o epidemiološkoj situaciji u RH i mogućnostima koje budu na raspolaganju organizatoru.