Program izobrazbe u području javne nabave

13.02.2024.

Program rada Izobrazbe u području JN

 

od 10. do 14. lipnja 2024. u Zagrebu, Narodne novine d.d., Savski gaj XIII. 6

Prijavnica

 
Narodne novine d.d. ovlašteni su nositelji programa izobrazbe u sustavu javne nabave. Ministarstvo gospodarstva je 2024. godine izdalo rješenje o ovlaštenju KLASA: UP/I-406-01/12-01/03; URBROJ: 517-08-04-02-03-24-27, s rokom važenja do 30. travnja 2027.

Narodne novine d.d. vode se u Registru nositelja programa izobrazbe pod Evidencijskim brojem 2.

Program izobrazbe provode treneri javne nabave.

Program se provodi u Zagrebu, u prostorijama Narodnih novina d.d., Savski gaj XIII. 6  (parkirna mjesta osigurana).

Kotizaciju od 460,00 EURA (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku, koja uključuje:

  • sudjelovanje u radu savjetovanja i materijale,
  • okrjepu i topli obrok (izbor između 3 obroka dnevno)

molimo uplatiti na IBAN žiro-računa Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 03 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Zbog ograničenog broja sudionika potvrdu o sudjelovanju na izobrazbi zaprimit ćete elektroničkim putem. U slučaju popunjenosti, bit ćete obaviješteni o sljedećim terminima održavanja edukacije.

Kotizacija se mora uplatiti prije početka programa izobrazbe, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na br. (01) 6652 828 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Sudionicima koji su bili prisutni na najmanje 75% propisanog trajanja izdaje se potvrda o pohađanju Programa izobrazbe s kojom se može pristupiti polaganju ispita za stjecanje certifikata u području javne nabave.

 

Uredništvo pravne edukacije