PROJEKTIRANJE U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE: PRVI KORAK U POSTUPCIMA NABAVE IZVOĐENJA RADOVA

19.07.2023.

PROJEKTIRANJE U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE: PRVI KORAK U POSTUPCIMA NABAVE IZVOĐENJA RADOVA

ev. br. 2023-0285

16. studenoga 2023. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Održano

Datum održavanja

16. studenoga 2023.

PREDAVAČ

Manuela Licul Martinčić

RASPORED PREDAVANJA

8:45 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Usluge projektiranja: obuhvat i opis sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Usluge projektiranja: obuhvat i opis sukladno Zakonu o gradnji

Dokumentacija o nabavi – usluge projektiranja: opis predmeta nabave uz osvrt na primjenjivost i prikladnost uključivanja projektantskog nadzora u postupak nabave usluga projektiranja

Autorska prava u odnosu na idejno rješenje i idejni projekt

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Stručni nadzor i povezanost s projektiranjem

Projektantski nadzor i veza s projektiranjem – da li i ako da, u kojoj fazi ugovoriti projektantski nadzor?

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima u fazi nabave usluge projektiranja i stručnog nadzora

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Najčešće pogreške Naručitelja i praksa DKOM/VUS

Horizontalne mjere u javnoj nabavi radova u EU financiranim projektima i uloga Europskog zelenog plana

Kriteriji pristupačnosti za osobe s invaliditetom u EU financiranim projektima

Primjeri izračuna financijske korekcije izrečene od strane posredničkih tijela

Sveobuhvatni pristup nabavi: „ključ u ruke“

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Proces sklapanja Dodataka ugovoru o gradnji i uloga projektanta

Uloga stručnog nadzora i glavnog projektanta u sklapanju dodatka ugovora o gradnji i ocjeni nužnosti i opravdanosti sklapanja istog

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 130 EUR/979,49 kn (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.

 

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.