Radionica – Zahtjevni radni sporovi – Kako ih izbjeći i riješiti

15.03.2019.
Narodne novine d.d. organiziraju radionicu
ZAHTJEVNI RADNI SPOROVI
– KAKO IH IZBJEĆI I RIJEŠITI
11. travnja 2019.
u Zagrebu, Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put br. 6
Ivana Panić Šušteršić, odvjetnica
Sandra Dimitrijević, odvjetnička vježbenica
 

Novi termin  Prijavnica 
 
PROGRAM RADA
 
8:30 –  9:00
 • Registracija sudionika
9.00 – 10.30
 • Radno pravo
 • radno-pravni odnosi
 • individualna i kolektivna prava
 • prava iz radnog odnosa
10.30 – 10.45
 • Pauza
10.45 – 12.15
 • Mobing kao razlog sudskog spora i medijacija kao prevencija
 • pojam i najčešći oblici mobinga
 • rasprostranjenost mobinga i okruženje koje mu pogoduje
 • relevantni pravni propisi
 • naknada štete u slučaju mobinga
 • dokazna sredstva i teret dokazivanja kod mobinga
 • što je medijacija i njena uloga u prevenciji sudskog spora
12.15 – 13.00
 • Pauza za ručak
13.00 – 14.15
 • Sporazumni raskid ugovora o radu – može li se i u kojim slučajevima pobijati?
 • jedan od načina prestanka radnog odnosa
 • posljedice za poslodavca i radnika
 • poništenje sporazumnog raskida ugovora o radu
14.15 – 14.30
 • Pauza
14.30 – 15.30
 • Odgovori na pitanja
15.30
 • Zaključenje radionice
 
Kotizacija iznosi 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje radni materijal i sudjelovanje u radu radionice. Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake R-4/19-radni sporovi, najkasnije do dana održavanja radionice.
 
Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.
 
Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr
 
Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 844, 6652-866 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr