Registar koncesija – novine u postupanju

02.11.2018.
Narodne novine d.d. organiziraju radionicu
 

Registar koncesija – novine u postupanju

 
7. prosinca 2018., u Zagrebu, Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put br. 6
 
 
  
 

PROGRAM RADA

 • 8:30 – 9:00
  Registracija sudionika
 • 9:00 – 10:00
  Zakon o koncesijama – obveze davatelja koncesija; Iva Gašparić, Ministarstvo financija
 • 10.00 - 11.00
  Praćenje provedbe ugovora o koncesiji; Davorka Knežević, Ministarstvo financija
 • 11:00 – 11:15
  Stanka za kavu
 • 11:15 – 12:00
  Provedba Zakona o koncesijama – pitanja iz prakse; Iva Gašparić
 • 12:00 – 12:45
  Registar koncesija – obveze davatelja koncesija; Davorka Knežević, Romana Cindrić, Ministarstvo financija
 • 12:45 – 13:30
  Stanka za ručak
 • 13:30 – 14:30
  Obveze davatelja koncesije – unos podataka u Registar koncesija i najčešći problemi; Romana Cindrić
 • 14:30 – 15:30
  Odgovori na pitanja
 • 15:30
  Zaključenje radionice
 
 
Kotizaciju od 720,00 kuna (bez PDV-a) po sudioniku, koja uključuje sudjelovanje u radu radionice i pripremljene materijale te okrjepu uplatite na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake R-7/18-Koncesije, najkasnije do dana održavanja radionice.
 
Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.
 
Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr
 
Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 844, 6652-866 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr
 
 
Uredništvo programa pravne edukacije