RIZICI I SPECIFIČNOSTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVA IZ PODRUČJA GRADNJE

22.05.2024.

 

RIZICI I SPECIFIČNOSTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVA IZ PODRUČJA GRADNJE

ev. br. 2024-0197

17. rujna 2024. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Prijavnica

Datum održavanja

17. rujna 2024.

PREDAVAČ

Davor Slivka

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Uvod

Zakonska regulativa iz područja gradnje

  • Inženjerske usluge
  • Izvedba građevinskih i drugih radova

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Opis predmeta nabave, tehničke specifikacije

  • Tehničke specifikacije
  • Najčešće pogreške
  • Jednakovrijednost

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima za inženjerske usluge

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima za inženjerske usluge

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima za građenje

Podugovaranje i oslanjanje

Promjenjiva cijena

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Ugovor o javnoj nabavi radova

  • Uvod
  • Izvršenje
  • Izmjene
  • Raskid

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

Kotizaciju 150 € (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice/webinara molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.