Sastavljanje prijave poreza na dobit (PD obrasca, PD-NN obrasca i PD-IPO obrasca) za 2018., uz osvrt na porezne aktualnosti

04.03.2019.
Narodne novine d.d. organiziraju radionicu
SASTAVLJANJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT
(PD obrasca, PD-NN obrasca i PD-IPO obrasca)
ZA 2018., UZ OSVRT NA POREZNE AKTUALNOSTI
 
28. ožujka 2019.
u Zagrebu, Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put br. 6
 
 
 
Predavači:
mr. sc. Katarina Horvat Jurjec, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik;
Maja Živanović Ivankić, dipl. oec. ovlašteni porezni savjetnik;
Mirela Glavota, dipl. oec., ovlašteni revizor
 
PROGRAM RADA – od 9.30 do 13.30 sati:
 

1. Utvrđivanje poslovnog rezultata i osnovice za obračun poreza na dobit

 • propisane pozicije godišnjih financijskih izvještaja (bilance i računa dobiti i gubitka); 
 • GFI i PD u slučaju statusnih promjena, stečaja i likvidacije
 • rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2018. godinu 
 • konačni obračuni naknada i članarina za 2018. godinu
 • stalne i privremene razlike između računovodstvene i oporezive dobiti, uz obrazloženje odgođene porezne imovine i odgođenih poreznih obveza
 • amortizacija prema računovodstvenim i poreznim propisima
 • porezni položaj vrijednosnog usklađenja zaliha
 • porezni položaj vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja
 • porezni položaj revalorizacije i utjecaj na obvezu za porez na dobit
 • razlike između računovodstvene i porezne dobiti, 
 • razlike između računovodstvenog i poreznog gubitka, te utvrđivanje obveze za porez na dobit
 • pokriće računovodstvenog i prijenos poreznog gubitka kod d.d., d.o.o. i  j.d.o.o.

 

2. Sastavljanje Prijave poreza na dobit (Obrasca PD)  

 • novi PD obrazac za 2018. i primjena poreznih stopa u 2018.
 • uvećanja i smanjenja osnovice poreza na dobit (porezno priznati i nepriznati rashodi)
 • troškovi korištenja osobnih automobila, reprezentacije, manjkova i kazni – kao uvećanje porezne osnovice
 • porezni položaj otpisa potraživanja i vrijednosnih usklađenja – kada dolazi do povećanja porezne osnovice
 • državne potpore koje smanjuju osnovicu poreza na dobit
 • na koji način utvrditi prijenos poreznih gubitaka koji se mogu koristiti kao porezna olakšica
 • korištenje poreznih olakšica za potpomognuta područja
 • ulaganja kao porezne olakšice
 • uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
 • utvrđivanje porezne obveze i akontacija poreza na dobit za 2019.
 • Praktični primjer sastavljanja PD obrasca

 

3. Sastavljanje Prijave poreza na dobit prema novčanom načelu (PD-NN)  

 • primjena novčanog načela kod oporezivanja dobiti
 • svođenje dobiti ili gubitka na poreznu osnovicu prema novčanom načelu 
 • pojašnjavanje utvrđivanja porezne osnovice na praktičnom primjeru sastavljanja obrasca PD-NN

 

4. Sastavljanje Izvješća o poslovnim odnosima između povezanih osoba (obrazac PD-IPO)

 • Pojašnjenje tko se smatra povezanim osobama, te na koji način određene transakcije treba prijaviti u obrascu PD-IPO
 • kamate između povezanih osoba za 2018. 
 • Pojašnjavanje na praktičnom primjeru na Obrascu PD-IPO
 
 
Kotizacija iznosi:
1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje radni materijal i sudjelovanje u radu radionice.
 
Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake R-2/19-Porez na dobit, najkasnije do dana održavanja radionice.
 
Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.
 
Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr
Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 844, 6652-866 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr
 
Uredništvo programa pravne edukacije