Specifičnosti pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije ugovora u nabavama sufinanciranim EU sredstvima

05.10.2020.
Specifičnosti pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije ugovora u nabavama sufinanciranim EU sredstvima
 
ev. br. 2020-0389
 
20. studenoga 2020. – 8 nastavnih sati
 
 
 

Predavač

 • Mirjana Čusek-Slunjski

MJESTO ODRŽAVANJA

 • ONLINE PREDAVANJE – putem platforme CISCO WEBEX

DATUM ODRŽAVANJA

 • 20. studenoga 2020.

 

Raspored predavanja

 • 9:00 – 10:30 (90 minuta/2 nastavna sata) Specifičnosti u fazi pripreme postupka javne nabave u postupcima javne nabave sufinanciranim EU sredstvima
  • Plan nabave naručitelja u odnosu na plan nabave projekta – potreba usklađenja
  • Određivanje predmeta nabave
  • Podjela predmeta nabave na grupe
  • Procijenjena vrijednost nabave-istraživanje tržišta-revizorski trag
  • Sukobi interesa
  • Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
 • 10:30 – 10:45 Stanka
 • 10:45 – 12:15 (90 minuta/2 nastavna sata) Specifičnosti u fazi provedbe postupaka javne nabave u postupcima javne nabave sufinanciranim EU sredstvima
  • Obvezni sadržaj dokumentacije o nabavi, prikaz zahtjeva iz pravilnika Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017)
  • Obveza propisivanja minimalnih zahtjeva - kako osigurati kvalitetnu ponudu
  • Razlozi isključenja
  • Kriteriji za kvalitativni odabir ponuditelja
  • Kriteriji za odabir ponude
  • Primjena čl.209. i 210. ZJN 2016- tehničke specifikacije/jednakovrijednost
  • Jamstva
  • Prijedlog ugovora 
  • Kreiranje obavijesti o nadmetanju – obveza upisa podataka o projektu
  • Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
 • 12:15 – 13:00 Stanka
 • 13:00 – 14:30 (90 minuta/2 nastavna sata) Pregled i ocjena ponuda, donošenje odluke o odabiru/poništenju
  • Obvezni sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
  • Pregled i ocjena ESPD obrasca
  • Zahtjevi za pojašnjenja ponuda
  • Zahtjevi za dostavu popratnih ažuriranih popratnih dokumenata
  • Zahtjevi za prihvat ispravka računske pogreške
  • Obvezni sadržaj odluke o odabiru/poništenju
  • Objave odluke i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u EOJN RH
  • Uvid u dokumentaciju postupka 
  • Rok mirovanja (rokovi)
  • Sklapanje ugovora (rokovi)
  • Završetak postupka  - objava obavijesti o sklopljenim ugovorima u EOJN RH (rokovi)
  • Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
 • 14:30 – 14:45 Stanka 
 • 14.45 – 16.15 Praćenje realizacije ugovora
  • Specifičnosti praćenja izvršenje ugovora o javnoj nabavi u postupcima javne nabave sufinanciranim EU sredstvima
  • Obveza kontroliranja izvršenja ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom

 

Kotizacija: 890,00 kuna (PDV uključen) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX. Nakon uplate kotizacije, a min. tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu putem maila. 

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na br. (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr
 
Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.
 
Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda.