SPECIFIČNOSTI PROJEKTIRANJA ZA POTREBE JAVNIH NARUČITELJA RADI PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE, UZ OSVRT NA ZELENU JAVNU NABAVU I FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

29.11.2021.

SPECIFIČNOSTI PROJEKTIRANJA ZA POTREBE JAVNIH NARUČITELJA RADI PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE, UZ OSVRT NA ZELENU JAVNU NABAVU I FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

ev. br. 2021-0492

27. siječnja 2022. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

 


Novi termin  Prijavnica

MJESTO ODRŽAVANJA: online predavanje

DATUM ODRŽAVANJA: 27. siječnja 2022.

PREDAVAČ: Manuela Licul Martinčić

RASPORED PREDAVANJA

8:45 – 9:00

 • Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/2 školska sata)

 • Usluge projektiranja: obuhvat i opis sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje – projektant u svojstvu odgovorne osobe i organizacijski oblici obavljanja poslova
 • Usluge projektiranja: obuhvat i opis sukladno Zakonu o gradnji – projektant kao sudionik u gradnji
 • Dokumentacija o nabavi – usluge projektiranja: opis predmeta nabave uz osvrt na primjenjivost i prikladnost uključivanja projektantskog nadzora u postupak nabave usluga projektiranja
 • Praksa DKOM-a i VUS-a

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

10:30 – 10:45

Stanka

10:45 – 12:15

(90 minuta/2 nastavna sata)

 • Dokumentacija o nabavi – usluge projektiranja: necjenovni kriterij
 • Dokumentacija o nabavi – usluge projektiranja: uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima
 • Pravna shvaćanja DKOM-a i VUS-a

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

12:15 – 13:00

Stanka

13:00 – 14:30

(90 minuta/2 nastavna sata)

 • Izvršenje ugovora o nabavi u postupcima nabave financiranih iz EU fondova – usluge projektiranja: isporučena projektna dokumentacija i najčešće pogreške („ili jednakovrijedno“, opći uvjeti izvođenja radova, format i razina razrađenosti troškovnika, vantroškovnički radovi, ex-ante kontrola posredničkih tijela, problematika ex-post kontrola posredničkih tijela i odgovornost projektanta)
 • Alternativni pristup: nabava po sistemu „ključ u ruke“ – nabava i usluga projektiranja i usluga izvođenja radova / prednosti i nedostaci
 • Pravna shvaćanja DKOM-a i VUS-a, uz osvrt na Pravilnik o financijskim korekcijama koje primjenjuju posrednička tijela u provedbi EU projekata

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

14:30 – 14:45

Stanka

14:30 – 16:00

(90 minuta/2 nastavna sata)

 • Europski zeleni plan i Akcijski plan za kružno gospodarstvo Europske unije
 • Mjerila i kriteriji zelene javne nabave važnih u fazi projektiranja za nabavne kategorije:
  • Boje, lakovi i oznake na kolniku,
  • Cestovna rasvjetu i prometna signalizacija,
  • Grijači u vodnim sustavima,
  • Infrastruktura otpadnih voda,
  • Održavanje javnih površina,
  • Projektiranje i izgradnja poslovnih zgrada i upravljanje njima,
  • Projektiranje, izgradnja i održavanje cesta
 • Horizontalne mjere projektnih prijava u fazi provedbe EU projekta

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Kotizacija 890,00 kuna (PDV uključen) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX. Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu putem e-pošte.

Molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda.