SUKOB INTERESA, JEDNOSTAVNA NABAVA, PREGLED I OCJENA, RECENTNA PRAKSA DKOM I VUS...

28.06.2024.

SUKOB INTERESA, JEDNOSTAVNA NABAVA, PREGLED I OCJENA, RECENTNA PRAKSA DKOM I VUS – TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST, POREZNI DUG – SMATRA LI SE NEOTKLONJIVIM NEDOSTATKOM?

ev. br. 2024-0241

12. rujna 2024. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Prijavnica

Datum održavanja

12. rujna 2024.

PREDAVAČ

Manuela Licul Martinčić

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Sukob interesa:

  • dokazna dokumentacija,
  • postupak provjere,
  • revizijski trag,
  • razine objave

 

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Jednostavna nabava:

  • interni akt,
  • provedba postupka,
  • izvršenje narudžbenice/ugovora

 

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Pregled i ocjena ponuda:

  • redoslijed i rizici s kojima se naručitelji suočavaju

Pretjerani formalizam u javnoj nabavi

 

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Recentna praksa DKOM i VUS: tehnička i stručna sposobnost

Recentna praksa DKOM i VUS: porezni dug – smatra li se neotklonjivim nedostatkom?

 

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

Kotizaciju 150 € (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice/webinara molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku webinara koji će imati uključenu kameru tijekom predavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.