UGOVORI U JAVNOJ NABAVI – OD PRIPREME DO IZMJENE TIJEKOM TRAJANJA UGOVORA

27.12.2023.

UGOVORI U JAVNOJ NABAVI – OD PRIPREME DO IZMJENE TIJEKOM TRAJANJA UGOVORA

ev. br. 2023-0599

28. veljače 2024. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Održano

Datum održavanja

28. veljače 2024.

PREDAVAČ

Emina Lajtman i Mirjana Čusek-Slunjski

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Kada počinje priprema ugovora u javnoj nabavi?

 

 • Objava prijedloga ugovora kao sastavnog dijela dokumentacije o nabavi – argumenti „za“ i „protiv“ – prijenos iskustva iz prakse
 • Poznavanje predmeta nabave kao polazišna točka izrade prijedloga ugovora
 • Istraživanje tržišta-prethodna analiza tržišta
 • Ključna pitanja na koja trebamo imati odgovor kako bi sastavili dobar ugovor u javnoj nabavi:
 • Što nabavljamo (roba/rad/usluga)
 • Mjesto izvršenja
 • Količina predmeta nabave
 • Rok početka i završetka izvršenja ugovora
 • Plaćanja (odjednom ili u obrocima)
 • Jamstva – jesu li nam potrebna i kako ih odrediti?
 • Odredbe o mogućim izmjenama ugovora
 • Zahtjevi po posebnim ili stručnim pravilima

 

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi

 

 • Sklapanje ugovora o javnoj nabavi– zakonski rok u kojem je Naručitelj obvezan sklopiti ugovor
 • Rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude
 • Produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude
 • Primjena čl. 307.st.7.ZJN 2016 – situacije kada je javni naručitelj obvezan nakon donošenja odluke o odabiru ponovno rangirati te izvršiti provjeru sukladno članku 263. ZJN 2016, ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, poništiti postupak javne nabave, ako prvotno odabrani ponuditelj:

1. nije dostavio izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude

2. u roku valjanosti odustane od svoje ponude

3. odbio je potpisati ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum, ili

4. nije dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ako je zahtijevano u dokumentaciji o nabavi.

 

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Primjeri ugovora o javnoj nabavi iz provedenih postupaka javne nabave ROBA/RADOVI/USLUGE

 

 • Primjeri ugovora o javnoj nabavi ROBE iz provedenih postupaka javne nabave
 • Primjeri ugovora o javnoj nabavi RADOVA iz provedenih postupaka javne nabave
 • Primjeri ugovora o javnoj nabavi USLUGA iz provedenih postupaka javne nabave

 

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja – prikaz svih pravnih osnova iz ZJN 2016

 

 • Pravne osnove iz ZJN 2016-mogućnosti izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja
 • Primjeri izmjene ugovora o javnoj nabavi ROBE/RADOVA/USLUGA temeljem čl. 316. ZJN 2016
 • Primjeri izmjene ugovora o javnoj nabavi ROBE/RADOVA/USLUGA temeljem čl. 317. ZJN 2016
 • Primjeri izmjene ugovora o javnoj nabavi ROBE/RADOVA/USLUGA temeljem čl. 320. ZJN 2016
 • Ostale pravne osnove za izmjene ugovora tijekom njegova trajanja temeljem ZJN 2016 (čl. 315., 319. i dr.) – zamjena stručnjaka, uvođenje novih podugovaratelja i dr.

 

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 150 € (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice/webinara molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.