UPRAVLJANJE UGOVORIMA O JAVNOJ NABAVI, ENP TE NABAVA PREMA ZAKONU O OBNOVI (OBNAVLJANJE ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU)

04.12.2023.

UPRAVLJANJE UGOVORIMA O JAVNOJ NABAVI, ENP TE NABAVA PREMA

ZAKONU O OBNOVI (OBNAVLJANJE ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU)

ev. br. 2023-0546

30. siječnja 2024. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Održano

Datum održavanja

30. siječnja 2024.

PREDAVAČ

Davor Slivka

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

UPRAVLJANJE UGOVORIMA O JAVNOJ NABAVI

Uvod i zakonodavstvo

Oblik ugovora

Priprema ugovora

 • Uvod
 • Pojedine, opće odredbe ZOO-a koje bi trebali uzeti u obzir prilikom pripreme ugovora o JN
 • Moguć sadržaj ugovora o JN
 • Posebni osvrt na promjenjivost cijena: ZJN; ZOO; Posebne uzance o građenju; HGK; Zaključak Vlade RH; Preporuke za izmjene ugovora o građenju u postupku javne nabave za ugovore kod kojih je realizacija ugovora u tijeku

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Priprema ugovora - nastavak

 • Jamstva

– ZJN; Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
– ZOO: JAMSTVO (čl. 104.–126.); Ugovorna kazna (čl. 350.–356.); Komercijalno jamstvo (čl. 423.–429.); BANKARSKE GARANCIJE
– ZADUŽNICA
– BJANKO ZADUŽNICA

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

UPRAVLJANJE UGOVORIMA O JAVNOJ NABAVI

Sklapanje i potpisivanje ugovora o javnoj nabavi

 • ZJN
 • ZOO

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

 • Uvod
 • Značajne izmjene ZJN-a
 • Dopuštene izmjene ZJN-a – Najčešće izmjene i dodatci ugovora
 • Rok za izjavljivanje žalbe u slučaju izmjene ugovora tijekom njegova trajanja – čl. 413.
 • Raskid ugovora – ZJN i ZOO
 • Završetak/izvršeni ugovor
 • Naplata jamstva za uredno ispunjenje ugovora – Zahtjev za isplatu zadužnice/bjanko zadužnice; Zahtjev za isplatu bankarske garancije

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

NABAVA TEMELJEM ZAKONA O OBNOVI
– ZA OBNAVLJANJE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM

 • Zakon o javnoj nabavi
 • Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom…
 • Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove – Postupak nabave procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura bez PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno manje od 66.360,00 eura bez PDV-a za nabavu radova;
  – Postupak nabave procijenjene vrijednosti od 26.540,00 eura bez PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno od 66.360,00 eura bez PDV-a za nabavu radova do europskih pragova
 • Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području…

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 150 € /1.130,18 kn (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice/webinara molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.