UREDSKO POSLOVANJE – webinar

03.10.2022.

Narodne novine d.d. organiziraju webinar

UREDSKO POSLOVANJE

urednik radionice Goran Vojković

 

16. studenoga 2022. Popunjeno

14. prosinca 2022. Novi termin Prijavnica

PROGRAM RADA

8:50 – 9:00

 • Spajanje polaznika na platformu predavanja 

9:00 – 10:30

 • UREDSKO POSLOVANJE – I. dio
  • Uvod - nova Uredba o uredskom poslovanju, NN 75/21*
  • Opće odredbe
  • Primitak, otvaranje i pregled pošiljki

10.30 – 10.45

 • Pauza

10:45 – 12:15

 • UREDSKO POSLOVANJE  – II. dio
  • Upisivanje pismena
  • Klasifikacija
  • Dostava pismena u rad
  • Administrativno-tehnička obrada akta
  • Otpremanje akta
  • Razvođenje i rokovnik predmeta
  • Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje

12:15 – 13:00

 • Pauza

13:00 – 14:30

 • UREDSKO POSLOVANJE – III. dio
  • Razvođenje i rokovnik predmeta
  • Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje
  • Pečati, žigovi i štambilji
  • Spisovodstvo i postupak s elektroničkom poštom
  • Spisovodstvo
  • Adresiranje
  • Elektronička pošta u uredskom poslovanju

*čl. 67. Uredbe: "Javnopravna tijela koja nemaju uspostavljen informacijski sustav uredskog poslovanja u skladu s odredbama ove Uredbe dužna su ga uspostaviti najkasnije do 1. siječnja 2023."

Kotizacija 980,00 kn/130,07 EURA (PDV uključen) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX i PowerPoint prezentaciju. Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu putem e-pošte.

Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake Uredsko poslovanje, najkasnije do dana održavanja radionice.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr

Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 844, 6652-866 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.