UREDSKO POSLOVANJE – webinar

16.01.2023.

Narodne novine d.d. organiziraju webinar

UREDSKO POSLOVANJE

15. veljače 2023.

urednik radionice Goran Vojković

Prijavnica

PROGRAM RADA

8:50 – 9:00        Spajanje polaznika na platformu predavanja 

9:00 – 10:30      UREDSKO POSLOVANJE – I. dio
– Uvod - nova Uredba o uredskom poslovanju, NN 75/21*
– Opće odredbe
– Primitak, otvaranje i pregled pošiljki

10.30 – 10.45     Pauza

10:45 – 12:15    UREDSKO POSLOVANJE  – II. dio
– Upisivanje pismena
– Klasifikacija
– Dostava pismena u rad
– Administrativno-tehnička obrada akta
– Otpremanje akta
– Razvođenje i rokovnik predmeta
– Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje

12:15 – 13:00    Pauza

13:00 – 14:30    UREDSKO POSLOVANJE – III. dio
– Razvođenje i rokovnik predmeta
– Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje
– Pečati, žigovi i štambilji
– Spisovodstvo i postupak s elektroničkom poštom
– Spisovodstvo
– Adresiranje
– Elektronička pošta u uredskom poslovanju

*čl. 67. Uredbe: "Javnopravna tijela koja nemaju uspostavljen informacijski sustav uredskog poslovanja u skladu s odredbama ove Uredbe dužna su ga uspostaviti najkasnije do 1. siječnja 2023."

Kotizacija 130,00 EURA/979,49 kn (PDV uključen) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX i PowerPoint prezentaciju. Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu putem e-pošte.

Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake Uredsko poslovanje, najkasnije do dana održavanja radionice.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr

Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 844, 6652-866 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr

 

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.