Webinar – Razlučna prava u stečajnom postupku

08.12.2020.

Narodne novine d.d. organiziraju webinar

RAZLUČNA PRAVA U STEČAJNOM POSTUPKU

11. veljače 2021.

OTKAZANO!

PROGRAM RADA

 8:45 –  9:00   Spajanje polaznika na platformu predavanja

 9.00 –  9.50    Pravni instituti koji čine osnovu razlučnog prava u stečajnom postupku
prof. dr. sc. Jasnica  Garašić, Pravni fakultet u Zagrebu

 9.50 – 10.40   Procesnopravni položaj razlučnih vjerovnika u stečajnom postupku
mr. sc. Igor Periša, sudac Vrhovnog suda RH
 

10.40 – 10.55   Pauza

10.55 – 11.45   Unovčenje predmeta razlučnog prava i namirenje razlučnih vjerovnika u stečajnom postupku
Nevenka Marković, sutkinja Visokog trgovačkog suda RH
 

11.45 – 12.30   Pitanja i odgovori

 

Kotizacija iznosi 650,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku. Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake R-1/21 – radionica stečaj, najkasnije do dana održavanja radionice.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr

Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 844, 6652-866 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr