Webinar – Uredsko poslovanje

06.09.2021.

Narodne novine d.d. organiziraju webinar

Uredsko poslovanje

12. listopada 2021.

 

Prijavnica

 

Urednik radionice Goran Vojković

PROGRAM RADA

 • 8:50 – 9:00    Spajanje polaznika na platformu predavanja
 • 9:00 – 10:30    UREDSKO POSLOVANJE – I. dio
  • Uvod - nova Uredba o uredskom poslovanju, NN 75/21
  • Opće odredbe
  • Primitak, otvaranje i pregled pošiljki
 • 10.30 – 10.45    Pauza
 • 10:45 – 12:15    UREDSKO POSLOVANJE  – II. dio
  • Upisivanje pismena
  • Klasifikacija
  • Dostava pismena u rad
  • Administrativno-tehnička obrada akta
  • Otpremanje akta
  • Razvođenje i rokovnik predmeta
  • Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje
 • 12:15 – 12:30    Pauza
 • 12:30 – 14:00    UREDSKO POSLOVANJE – III. dio
  • Razvođenje i rokovnik predmeta
  • Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje
  • Pečati, žigovi i štambilji
  • Spisovodstvo i postupak s elektroničkom poštom
  • Spisovodstvo
  • Adresiranje
  • Elektronička pošta u uredskom poslovanju

 

Kotizacija iznosi 890,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje PowerPoint prezentaciju  i sudjelovanje u radu radionice.

Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake R-5/21-uredsko poslovanje, najkasnije do dana održavanja radionice.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Za sudionike webinara odobravamo popust 30% za knjigu Gorana Vojkovića: UREDSKO POSLOVANJE, SPISOVODSTVO I UPRAVLJANJE PISMOHRANOM II. izdanje.

Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr

Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 844, 6652-866 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr