Webinar – Zelena javna nabava

29.03.2021.

Besplatno usavršavanje iz područja javne nabave

Webinar – Zelena javna nabava

 

Predavačice: Mirjana Čusek Slunjski i Manuela Licul Martinčić

 

 • Prijavnica – 6. svibnja 2021. – ev. br. 2021-0114   POPUNJENO!
 • Prijavnica – 11. svibnja 2021. – ev. br. 2021-0137    POPUNJENO!
 • Prijavnica – 13. svibnja 2021. – ev. br. 2021-0127     POPUNJENO!
 • Prijavnica – 18. svibnja 2021. – ev. br. 2021-0129   POPUNJENO!
 • Prijavnica – 20. svibnja 2021. – ev. br. 2021-0124   POPUNJENO!
 • Prijavnica – 25. svibnja 2021. – ev. br. 2021-0130   POPUNJENO!
 • Prijavnica – 27. svibnja 2021. – ev. br. 2021-0125   POPUNJENO!
 • Prijavnica – 1. lipnja 2021.   – ev. br. 2021-0122    POPUNJENO!
 • Prijavnica – 8. lipnja 2021.   – ev. br. 2021-0119    POPUNJENO!
 • Prijavnica – 10. lipnja 2021.   – ev. br. 2021-0132    POPUNJENO!
 • Prijavnica – 15. lipnja 2021.   – ev. br. 2021-0134    POPUNJENO!
 • Prijavnica – 17. lipnja 2021.   – ev. br. 2021-0136    POPUNJENO!
 • Prijavnica – 24. lipnja 2021.   – ev. br. 2021-0138    POPUNJENO!
 • Prijavnica – 29. lipnja 2021.   – ev. br. 2021-0121    POPUNJENO!

 

Svi termini su popunjeni!

 

Usavršavanje je namijenjeno isključivo osobama koje posjeduju certifikat u području javne nabave.

 

Sudjelovanjem se stječe 8 sati (bodova) za obnavljanje certifikata.

Jedna osoba može prisustvovati jednom usavršavanju.

 

Više o zelenoj javnoj nabavi možete vidjeti ovdje.

 

PROGRAM PREDAVANJA – 8 sati (bodova)

 

 • 8:30 – 8:45
  • Uvod i predstavljanje programa
 • 8:45 – 9:30
  • Sustav i mjerila zelene javne nabave (zakonodavni i institucionalni okvir RH i EU)
  • Rezultati primjene ZeJN u RH
 • 9.30 – 10.00
  • Europski zeleni plan te primjenjivost u RH
  • Eko-oznake, EMAS i relevantni EU propisi
  • Zelena javna nabava i kružno gospodarstvo
 • 10.00 – 10.15
  • Pauza
 • 10:15 – 11:00
  • Primjeri dobre prakse u RH za razvijena mjerila: točke ozelenjavanja javne nabave - dokumentacija o nabavi, kriterij za odabir, tehničke specifikacije, ugovorne odredbe, uz predstavljanje raspoloživih EU alata za zelenu javnu nabavu (motorna vozila; opskrba električnom energijom; računala i računalna oprema)
  • Primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
 • 11.00 – 11.45
  • Primjeri dobre prakse u RH za razvijena mjerila: točke ozelenjavanja javne nabave - dokumentacija o nabavi, kriterij za odabir, tehničke specifikacije, ugovorne odredbe, uz predstavljanje raspoloživih EU alata za zelenu javnu nabavu (usluge čišćenja; potrošni materijal; hrana)
  • Primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
 • 11.45 – 12.15
  • Pauza
 • 12.15 – 13.00
  • LCC kalkulator, prikaz provedenog postupka javne nabave s naglaskom na rizicima
 • 13.00 – 13.45
  • Istraživanje tržišta - nabava komunalnog vozila
 • 13.45 – 14.00
  • Pauza
 • 14.00 – 14.50
  • Prezentacija grupnog zadatka: Istraživanja tržišta, rasprava i razrada dokaza ispunjavanja kriterija za odabir
  • Praktični rad
 • 14.50 – 15.40
  • Izrada primjera ugovornih odredbi za dvije prioritetne skupine - nabavne kategorije, te razrada praćenja ispunjenja ugovornih odredbi
  • Praktični rad
 • 15.40 – 16.00
  • Evaluacija predavanja - anketa o provođenju zelene javne nabave u RH

 

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda koju će zaprimiti e-poštom.

Platforma koja se koristim pri predavanju je Cisco Webex.

Detaljne upute za sudjelovanje na webinaru svim prijavljenima se dostavljaju minimalno tri dana prije predavanja, a dan prije predavanja šaljemo Vam link s pozivnicom za odabrani datum.

Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652-866, 6652-844 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr