Odaberite godinu:

Medicinski i kaznenopravni aspekti liječničke pogreške

03.04.2019.

3. lipnja 2019.  – 7 bodova HLK

Novo  Prijavnica

Radionica – UREDSKO POSLOVANJE

17.01.2019.

20. veljače 2019. 

Radionica – RAČUNOVODSTVO I POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

15.10.2018.

21., 22. i 23. studenoga 2018.

Edukacija – e-RAČUN U JAVNOJ NABAVI

12.10.2018.

25. listopada 2018. 

Novi Zakon o koncesijama – aktualnosti u sustavu koncesioniranja

06.10.2017.

27. listopada 2017., Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put br. 6