Aktualnosti u sustavu upravljanja i raspolaganja državnom imovinom

02.07.2014.

Narodne novine d.d. organizirale su savjetovanje

Aktualnosti u sustavu upravljanja i raspolaganja državnom imovinom

– nova pravila o procjeni vrijednosti nekretnina, registar državne imovine i plan upravljanja državnom imovinom

 

2. srpnja 2014. u Zagrebu, Europski dom Zagreb, Jurišićeva 1/I

Urednica savjetovanja: Zdenka Pogarčić, ravnateljica Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske 

 

 

 

Program rada

            8.30    Registracija sudionika

            9.00    Otvaranje savjetovanja

 9.20 – 9.40    Jednogodišnje razdoblje provedbe Strategije i Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske – iskustva, spoznaje, izazovi i mogućnosti; Mladen Pejnović, predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom

 •     opći pregled najvažnijih novina iz  podzakonskih  propisa
 •     poseban osvrt na mjere i aktivnosti iz  Plana upravljanja  i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2014. godini

 9.45 – 10.15    Registar državne imovine u funkciji uspostave učinkovitog sustava upravljanja državnom imovinom; Branimir Fleković, savjetnik predstojnika, Državni ured za upravljanje državnom imovinom

 •     sadržaj Registra
 •     obveznici dostave podataka
 •     način prikupljanja, vrste i sadržaj podataka i informacija o državnoj imovini
 •     smjernice za pravilnu primjenu i najčešća sporna pitanja

10.15 – 10.45    Pravila o priznavanju, mjerenju i evidentiranje imovine u vlasništvu Republike Hrvatske s proračunskog aspekta; Ivana Jakir Bajo, načelnica sektora za izvršenje državnog proračuna, Ministarstvo financija

 •     obveznici primjene
 •     obuhvat imovine prema Zakonu o proračunu
 •     usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine
 •     načela iskazivanja vrijednosti državne  imovine
 •     postupak procjene vrijednosti imovine
 •     knjigovodstveno evidentiranje u računovodstvu proračuna

10.45 – 11.00    Stanka

11.00 – 11.30    Nova Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina i  njezini dosezi u odnosu na nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske; Željko Uhlir, zamjenik ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

11.30 – 12.15    Neki aspekti primjene Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske u odnosu  na pojedine zakone: Zakon o šumama, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o turističkom zemljištu, Zakon o pomorskom dobru i pomorskim lukama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i duge; Snježana Frković, zamjenica Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

12.15 – 13.00    Stanka

13.00 – 15.00    Odgovori na pitanja

              15.00    Zaključenje savjetovanja

 

 

Radni materijal:

 • Zbornik radova, pisani tekstovi svih predavanja
 • Zbirka propisa i drugih dokumenata za područje upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

 

Kotizacija iznosi 1.100,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje radni materijal i sudjelovanje u radu savjetovanja. Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake Sav. 4/14, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Prijavu pošaljite telefaksom na broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr, najkasnije do 1. srpnja 2014.

Ostale obavijesti možete dobiti na telefonski broj 01/6652 866, 6652 877 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr