Edukacija – e-RAČUN U JAVNOJ NABAVI

12.10.2018.
Narodne novine d.d. organiziraju edukaciju
e-RAČUN U JAVNOJ NABAVI
25. listopada 2018.
u Zagrebu, Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put br. 6
Predavači: Marina Palašić i Juraj Marković iz FINA-e
 
 
 
PROGRAM RADA
9:45 – 10:00
 • Registracija sudionika
10:00 – 12:00
 • Direktiva o elektroničkom računu u javnoj nabavi 2014/55/EU
 • Implementacija u hrvatsko zakonodavstvo – Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
 • Uloga Financijske agencije – centralni sustav razmjene
 • Primatelji elektroničkih računa obveznika javne nabave – javni i sektorski naručitelji
 • Uloga drugih informacijskih posrednika
 • Izdavatelji elektroničkih računa prema obveznicima javne nabave
 • FINA i CEF projekti – usklađenost sustava s normom za e-račun
12:00 – 12:30
 • Pauza
12:30 – 14:30
 • Uvod u europsku normu
 • Poslovni procesi podržani normom
 • Semantički model e-računa
 • Poslovna pravila
 • Mapiranje na UBL i CII
 • Mogućnosti integracije u centralni sustav
14:30 – 14.45
 • Pauza
14:45 – 16.00
 • Odgovori na pitanja
16:00
 • Zaključenje edukacije
 
Kotizacija iznosi 800,00 kn (bez PDV-a) po sudioniku, koja uključuje radni materijal i sudjelovanje u radu edukacije.
Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake ime i prezime sudionika, najkasnije do dana održavanja edukacije.
Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.
Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr
Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652-843, 6652-877 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr