Edukacija pripreme vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

29.08.2022.

Edukacija pripreme vježbenika za polaganje
pravosudnog ispita

od 30. rujna do 13. studenoga 2022.
u Zagrebu, zgrada Narodnih novina d.d., Savski gaj, XIII. put br. 6

Održano

VIKEND 1 – 30. RUJNA, 1. I 2. LISTOPADA 2022.

 • petak – predavanje: KAZNENO POSTUPOVNO
 • subota – predavanje  KAZNENO POSTUPOVNO
 • nedjelja – predavanje  KAZNENO PRAVO
  predavači: Ranko Marijan, sudac Vrhovnog suda RH
  Ileana Vinja, sutkinja Vrhovnog suda RH

VIKEND 2 – 7., 8. I 9. LISTOPADA 2022.

 • petak – predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
 • subota – predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
 • nedjelja – predavanje GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
  predavači: Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda RH

VIKEND 3 – 21., 22. I 23. LISTOPADA 2022.

 • petak – predavanje GRAĐANSKO/TRGOVAČKO PRAVO
 • subota – predavanje GRAĐANSKO/TRGOVAČKO PRAVO
 • nedjelja – predavanje GRAĐANSKO/TRGOVAČKO PRAVO
  predavači: Đuro Sessa, sudac Vrhovnog suda RH
  Igor Periša, sudac Vrhovnog suda RH

VIKEND 4 – 28., 29. I 30. LISTOPADA 2022.

 • petak – predavanje RADNO PRAVO
 • subota – predavanje UPRAVNO PRAVO (ZUP/ZUS)
 • nedjelja – predavanje EU/USTAVNO UREĐENJE/PRAVOSUĐE
  predavači: Darko Milković, sudac Vrhovnog suda RH
  Željka Zrilić Ježek, sutkinja Upravnog suda u Zagrebu
  Gordana Marušić-Babić, sutkinja Visokog upravnog suda RH
  Željko Pajalić, sudac Vrhovnog suda RH

VIKEND 5 – 4., 5. I 6. STUDENOGA 2022.

 • petak – Predavanje o načinu izrade presude – KAZNENO PRAVO
 • subota – Predavanje o načinu izrade presude – UPRAVNO PRAVO
  ​            – Predavanje o načinu izrade presude – GRAĐANSKO PRAVO
  predavači: Ranko Marijan, Dragan Katić, Željka Zrilić Ježek, 
  Gordana Marušić-Babić
 • ​nedjelja Samostalno pisanje presude iz kaznenog prava (dostava ocjene e-mailom)

VIKEND 6  –  12. I 13. STUDENOGA 2022.

 • subota – Samostalno pisanje presude iz upravnog prava (dostava ocjene e-mailom)
 • nedjelja – Samostalno pisanje presude iz građanskog prava (dostava ocjene e-mailom)
 • petak od 16.30 do 21
 • subota/nedjelja od 9 do 17

 
Narodne novine d.d. će provoditi nastavne programe u vlastitim prostorijama u Zagrebu, Savski gaj XIII. put 6, u modernom prostoru sa svim potrebnim pomagalima za provođenje edukacije, kao i s osiguranim parkingom za sudionike za vrijeme trajanja edukacije.
Kotizaciju od (4.400,00 kn/583,98 EUR edukacija + 450,00 kn/59,73 EUR radni materijal – NN propisi) 4.850,00 kuna/643,71 EUR (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje sudjelovanje u edukaciji i pripremljene materijale te okrjepu uplatite na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB platitelja (tvrtka ili fizička osoba), svrha doznake PRAVO-2/22 - ime i prezime sudionika.
Kotizaciju možete platiti Premium Visa karticom (prvi i drugi vikend) do 6 rata; virmanski jednokratno ili virmanski na tri rate: I. rata neposredno prije početka edukacije (rujan), II. rata tijekom listopada te III. rata do završetka edukacije (13. studenoga).
Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652-866, 6652-844 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr

Narodne novine d.d. sve programe edukacije organiziraju strogo poštujući sve epidemiološke mjere i preporuke koje su na snazi u trenutku održavanja edukacija.