Edukacija pripreme vježbenika za polaganje pravosudnog ispita 

od 18. rujna do 25. listopada 2020. 

  

Napomena: ako kotizaciju plaćate osobno, molimo upišite osobne podatke polaznika (Ime, Prezime, OIB i Adresa)

  

* Ime i prezime:

* Email:

* Kotizaciju plaća:


* Ime tvrtke/ustanove:

* OIB (tvrtke/ustanove):

Adresa tvrtke/ustanove:

Telefon tvrtke/ustanove:

Polja označena s (*) su obavezna.