Medicinski i kaznenopravni aspekti liječničke pogreške

3. lipnja 2019., u Zagrebu, Hotel Dubrovnik, Gajeva 1

  

* Ime i prezime:

* Email:

* Kotizaciju plaća:


* Ime tvrtke/ustanove:

* OIB (tvrtke/ustanove):

Adresa tvrtke/ustanove:

Telefon tvrtke/ustanove:

Polja označena s (*) su obavezna.