Medicinski i kaznenopravni aspekti liječničke pogreške

03.04.2019.
Narodne novine d.d. organiziraju savjetovanje
 
Medicinski i kaznenopravni aspekti liječničke pogreške
 
3. lipnja 2019., u Zagrebu, Hotel Dubrovnik, Gajeva 1

Održano
 
Urednik savjetovanja: Marin Mrčela, sudac Vrhovnog suda RH
 
 
Savjetovanje je bodovano od Hrvatske liječnike komore: 9 bodova aktivnim sudionicima, 7 bodova pasivnim sudionicima
 

PROGRAM RADA

 • 9:00 –  9:30 Registracija sudionika
 • 9.30 – 10.30 Sudskomedicinsko razlikovanje pogreške i komplikacije
  prof. dr. sc. Dušan Zečević i prof. dr. sc. Milovan Kubat
 • 10.30 – 11.30 Kaznena odgovornost za liječničku pogrešku u odabranim poredbenim sustavima EU-a
  Izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić
 • 11.30 – 12.00 Pauza za kavu
 • 12.00 – 13.00 Kazneno djelo nesavjesnog liječenja – ratio legis, smjernice i mjerila
  dr. sc. Marin Mrčela, doc.
 • 13.00 Završetak savjetovanja
 
Kotizacija iznosi 900,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje radni materijal i sudjelovanje u radu radionice. Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake S-1/19-Liječnici, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.
 
Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.
 
Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr
 
Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 844, 6652-866 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr
 
Za sudionike savjetovanja odobravamo 25% popusta na knjigu Liječnik i kazneno pravo.