Novi Zakon o javnoj nabavi

05.01.2017.

Narodne novine d.d. organiziraju tradicionalno savjetovanje

Novi Zakon o javnoj nabavi – aktualnosti u sustavu javne nabave

17. siječnja 2017., Hotel International, Zagreb, Miramarska cesta 24

 

Urednica savjetovanja: Zdenka Pogarčić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice Ureda za zakonodavstvo Vlade RH

 

PROGRAM RADA

 

Materijal pripremljen za sudionike savjetovanja:

  1. Zbornik radova – pisana obrada tema savjetovanja (skripta)
  2. Zakon o javnoj nabavi – knjiga s kazalom pojmova

 

Kotizaciju od 1.100,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku, koja uključuje sudjelovanje u radu savjetovanja i pripremljene materijale, uplatite na IBAN žiroračuna Narodnih novina d.d. HR3623400091500243194, poziv na broj 02  OIB tvrtke, svrha doznake Sav. 1/17, najkasnije do dana održavanja savjetovanja. 

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Savjetovanje nije uvršteno u Program usavršavanja – ne boduje se za obnovu certifikata.

Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr najkasnije do 16. siječnja 2017. 

Dokaz o uplati kotizacije predočiti pri registraciji sudionika.

Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 866, 6652-877 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr