Novi Zakon o koncesijama – aktualnosti u sustavu koncesioniranja

06.10.2017.
Narodne novine d.d. organiziraju savjetovanje
  
Novi Zakon o koncesijama – aktualnosti u sustavu koncesioniranja
   
27. listopada 2017. u Zagrebu, Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put br. 6
 

Program rada

 • 9:00 –  9:30
  Registracija sudionika
    
 • 9:30 – 10:15
  Vodič kroz najvažnije novine Zakona o koncesijama
  mr.sc. Krešimir Dragić, Ministarstvo financija
   
 • 10.15 – 11.00
  Pregled novina u postupcima davanja koncesije i pravna zaštita prema novom Zakonu o koncesijama
  Iva Gašparić, Ministarstvo financija
    
 • 11:00 – 11:15
  Stanka za kavu
    
 • 11:15 – 12:00
  Obveze davatelja koncesije i Registar koncesija
  Davorka Knežević, Ministarstvo financija
    
 • 12:00 – 12:45
  Objave u postupcima davanja koncesije i Elektronički oglasnik javne nabave – prikaz novih rješenja
  Branimir Galović, Ministarstvo financija
    
 • 12:45 - 14:00
  Stanka za ručak
    
 • 14:00 – 15:00
  Odgovori na pitanja
   
 • 15:00
  Zaključenje savjetovanja
 

Materijal pripremljen za sudionike savjetovanja:

 • Zbornik radova – pisana obrada tema savjetovanja (skripta)
 
 

Kotizacija:

 • 890,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje radni materijal i sudjelovanje u radu savjetovanja ili
 • 940,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje radni materijal, knjigu „Zakon o koncesijama s kazalom pojmova“ (NN br. 69/2017), te sudjelovanje u radu savjetovanja.
 
 

 

Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02    OIB tvrtke , svrha doznake Sav. 3/17, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.
 
Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.
 
Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr najkasnije do 26. listopada 2017.
 
Dokaz o uplati kotizacije predočiti pri registraciji sudionika. Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 866, 6652-877 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr