Edukacija (teorijsko usavršavanje) za pripremu stručnog ispita za stečajnog upravitelja 31. 1./1. 2.; 7. 2./8. 2, te 14. 2./15. 2. 2020.

Napomena: ako kotizaciju plaćate osobno, molimo upišite osobne podatke polaznika (Ime, Prezime, OIB i Adresa)

* Ime i prezime:

* Email:

* Kotizaciju plaća:


* Ime tvrtke/ustanove:

* OIB (tvrtke/ustanove):

Adresa tvrtke/ustanove:

Telefon tvrtke/ustanove:

Polja označena s (*) su obavezna.