Radionica – RAČUNOVODSTVO I POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

15.10.2018.
Narodne novine d.d. i 
Centar za poreze, računovodstvo i reviziju – Ustanova za obrazovanje odraslih
organiziraju radionicu
RAČUNOVODSTVO I POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
21., 22. i 23. studenoga 2018.
u Zagrebu, Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put br. 6
 
Predavači: mr. sc. Katarina Horvat Jurjec, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. porezni savjetnik, Mirela Glavota, dipl. oec. ovl. rač. i ovl. rev. i Maja Živanović, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev. iz Centra za poreze, računovodstvo i reviziju – Ustanova za obrazovanje odraslih, te predavači Državne riznice Ministarstva financija RH
 
 
 
PROGRAM RADA
21. 11. 2018. – srijeda 
9:00 – 9:30
 • Registracija sudionika
9:30 – 10:15
 • Opći pojam neprofitnih organizacija
  • Osnivanje i rad neprofitnih organizacija s posebnim naglaskom na osnivanje i rad udruga
  • Financiranje rada neprofitnih organizacija
  • Rad fizičkih osoba u neprofitnoj pravnoj osobi
10.15 - 11.30
 • Registar neprofitnih organizacija
 • Računovodstvo neprofitnih organizacija 
 • Osnove računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija
  • Obveznici primjene neprofitnog računovodstva
  • Organizacija knjigovodstva
  • Poslovne knjige
  • Klasifikacije i računski plan
  • Knjigovodstvene isprave
11:30 – 11:45
 • Pauza za kavu
11:45 – 13:00
 • Planiranje u javnoj nabavi s posebnim osvrtom na jednostavnu nabavu
13:00 – 13:30
 • Pauza za ručak (u vlastitom aranžmanu)
13:30 – 16:00
 • Primjena računskog plana
  • Imovina; Financijska imovina; Obveze; Prihodi; Rashodi; Vlastiti izvori; Zaključivanje poslovnih knjiga na kraju godine; Poduzetnička djelatnost kod neprofitnih organizacija
22. 11. 2018. – četvrtak 
9:30 – 10:15
 • Jednostavno knjigovodstvo
  • Uvjeti za vođenje jednostavnog knjigovodstva
  • Primjena novčanog računovodstvenog načela
  • Utvrđivanje rezultata
  • Poslovne knjige jednostavnog knjigovodstva
10.15 - 11.30
 • Financijski izvještaji 
 • Obveza sastavljanja i predaje financijskih izvještaja
  • Financijsko izvještavanje u sustavu dvojnog knjigovodstva
  • Financijsko izvještavanje u sustavu jednostavnog knjigovodstva; Financijsko izvještavanje kod statusnih promjena; Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava; Izjava o neaktivnosti
11:30 – 11:45
 • Pauza za kavu
11:45 – 13:00
 • Porezno motrište neprofitnih organizacija
  • Neprofitne organizacije u sustavu poreza na dodanu vrijednost
  • Plaće zaposlenih u neprofitnim organizacijama
13:00 – 13:30
 • Pauza za ručak (u vlastitom aranžmanu)
13:30 – 16:00
 • Nastavak / Porezno motrište neprofitnih organizacija
  • Drugi dohodak; Isplata naknada, nagrada i potpora; Oporezivanje dobitka neprofitnih organizacija; Ostali porezi; Poduzetnička djelatnost kod neprofitnih organizacija
23. 11. 2018. – petak 
9:30 – 10:15
 • Planiranje kod neprofitnih organizacija
  • Obveza donošenja financijskog plana za provedbu godišnjeg programa rada
  • Načini i uvjeti izvršavanja financijskog plana
  • Godišnji program rada
10.15 - 11.30
 • Samoprocjena funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija 
  • Obveznici provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija
  • Međusobno povezane komponente unutarnjih kontrola
  • Način provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola
  • Rok predviđen za izradu upitnika
  • Akcijski plan
  • Plan novčanih tijekova
  • Preraspodjela te izmjene i dopune financijskog plana
  • Izjava o fiskalnoj odgovornosti za neprofitne pravne osobe
11:30 – 11:45
 • Pauza za kavu
11:45 – 13:00
 • Nadzor u neprofitnim organizacijama
  • Nadzor poslovanja neprofitnih organizacija u skladu sa zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
  • Unutarnji nadzor
13:00 – 13:30
 • Pauza za ručak (u vlastitom aranžmanu)
13:30 – 15:00
Revizija neprofitnih organizacija
 • Obveznici uvida u revizije financijskih izvještaja
 • Odabir revizora
 • Revizorsko izvješće
15:00 – 16:00
 • Ostala pitanja
Kotizaciju od 2.400,00 kuna (bez PDV-a) po sudioniku, koja uključuje sudjelovanje u radu radionice i pripremljene materijale te okrjepu uplatite na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake ime i prezime sudionika, najkasnije do dana održavanja radionice.
Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.
Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr
Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652-844, 6652-866 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr