Radionica – UREDSKO POSLOVANJE

17.01.2019.
Narodne novine d.d. organiziraju radionicu
 
UREDSKO POSLOVANJE
20. veljače 2019.
 
u Zagrebu, Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put br. 6
urednik radionice Goran Vojković
 
 
 
PROGRAM RADA
 
8:30 – 9:00
 • Registracija sudionika
9:00 – 10:30
 • UREDSKO POSLOVANJE – I. dio
  • Uvod
  • Opće odredbe
  • Primitak, otvaranje i pregled pošiljki
10.30 – 10.45
 • Pauza za kavu
10:45 – 12:15
 • UREDSKO POSLOVANJE  – II. dio
  • Upisivanje pismena
  • Klasifikacija
  • Dostava pismena u rad
  • Administrativno-tehnička obrada akta
  • Otpremanje akta
12:15 – 13:00
 • Pauza za ručak
13:00 – 14:00
 • UREDSKO POSLOVANJE – III. dio
  • Razvođenje i rokovnik predmeta
  • Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje
  • Pečati, žigovi i štambilji
  • Spisovodstvo i postupak s elektroničkom poštom
14.00 – 14.15
 • Pauza za kavu
14:15 – 15:00
 • SPISOVODSTVO I KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA
  • Spisovodstvo
  • Adresiranje
  • Elektronička pošta u uredskom poslovanju
15:00 – 16:00
 • VJEŽBANJE NAUČENOG
  • Vježba (klase, urudžbeni brojevi, donošenje plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka)
16:00 – 16:30
 • Odgovori na pitanja
16:30
 • Zaključenje radionice
 
Kotizacija iznosi:
 • 990,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje radni materijal i sudjelovanje u radu radionice ili
 • 1.100,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje radni materijal, knjigu Gorana Vojkovića: UREDSKO POSLOVANJE, SPISOVODSTVO I UPRAVLJANJE PISMOHRANOM II. izdanje, te sudjelovanje u radu savjetovanja.
Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake R-1/19-uredsko poslovanje, najkasnije do dana održavanja radionice.
 
Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.
 
Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr
 
Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 844, 6652-866 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr
 
Uredništvo programa pravne edukacije