Upravno pravo

11.05.2015.

Narodne novine d.d. organiziraju savjetovanje

Upravno pravo

12. lipnja 2015., Hotel Westin, Zagreb, Kršnjavoga 1

Urednik savjetovanja: Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda RH

 

Savjetovanje Upravno pravo koje se trebalo održati 12. lipnja 2015. u Zagrebu, hotel Westin, otkazano je zbog tehničkih razloga. O novom terminu savjetovanja polaznici će biti pravovremeno obaviješteni.

Molimo za razumijevanje.

Uredništvo pravne edukacije.

 

 

PROGRAM RADA

   

8.30 – 9.00 ... Registracija sudionika

  9.00 – 9.20 ... Otvaranje savjetovanja

  9.20 – 9.40 ... Uloga hrvatskog upravnog sudstva u promicanju vladavine prava i  ljudskih prava; prof.dr.sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda RH

  9.40 – 10.00 ... Europski sudovi u zaštiti ljudskih prava - aktualnosti; prof.dr.sc. Petar Bačić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

10.00 – 10.20 ... Princip pravne države u njemačkom upravnom pravu; prof.dr.sc. Edin Šarčević, Pravni fakultet u Leipzigu

10.20 – 10.40 ... Odgodni učinak i privremene mjere u upravnom sporu; Lidija Rostaš-Beroš, sutkinja Visokog upravnog suda RH

10.40 – 11.00 ... Stanka

11.00 – 11.20 ... Obveza donošenja rješenja u upravnom postupku (s posebnim osvrtom na porezni postupak); prof.dr.sc. Matko Šikić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11.20 – 11.40 ... Zlouporaba prava u porezno-dužničkom odnosu u praksi Ustavnog suda RH; mr.sc. Mirjana Juričić, sutkinja Visokog upravnog suda RH

11.40 – 12.00 ... Primjena Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine u upravnoj i upravnosudskoj praksi; Senka Orlić Zaninović, sutkinja Visokog upravnog suda RH

12.00 – 12.20 ... Koncesije na pomorskom dobru – primjena u praksi i neke dvojbe; Silvio Čović, predsjednik Upravnog suda u Splitu

12.20 – 12.40 ... Upravnosudska zaštita od postupanja u vodnom i komunalnom gospodarstvu kroz djelatnost obrane od poplava; Antun Žagar, sudac Upravnog suda u Rijeci

12.40 – 13.00 ... Stanka

13.00 – 15.00 ... Odgovori na pitanja 

             15.00 ... Zaključenje savjetovanja

 

 

Radni materijal: Zbornik radova, pisani tekstovi svih predavanja

Kotizacija iznosi 1.100,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje radni materijal i sudjelovanje u radu savjetovanja. 

Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake Sav. 1/15, najkasnije do dana održavanja savjetovanja. 

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Prijavu pošaljite telefaksom na broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr, najkasnije do 11. lipnja 2015. 

Ostale obavijesti možete dobiti na telefonski broj 01/6652 866, 6652 877 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr