Upravno pravo

06.06.2014.

Narodne novine d.d. organizirale su savjetovanje

Upravno pravo

6. lipnja 2014., Hotel Westin, Zagreb, Kršnjavoga 1

 

Urednik savjetovanja: Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda RH 

 

 

Program rada

   8.30 – 8.50        Registracija sudionika

   8.50 – 9.00        Otvaranje savjetovanja

   9.00 – 9.20        Zapažanja o tumačenju upravnog prava u Republici Hrvatskoj; Ante Galić, Dario Đerđa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

   9.20 – 9.40        Značenje prethodnog postupka u upravnom pravu; Bosiljka Britvić Vetma, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

  9.40 – 10.00        Okviri i aktualnosti sudskog dijaloga; Petar Bačić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

10.00 – 10.20        Izvršenje u upravnom sporu; Alen Rajko, predsjednik Upravnog suda u Rijeci

10.20 – 10.40        Stanka

10.40 – 11.00        Uloga sudova u zaštiti tržišnog natjecanja; Lidija Rostaš Beroš, sutkinja Visokog upravnog suda RH

11.00 – 11.20        Vještačenje u upravnom sporu – priznavanje prava iz mirovinskog osiguranja; Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda RH

11.20 – 11.40        Zlouporaba prava u porezno-dužničkom odnosu u praksi Visokog upravnog suda RH; Mirjana Juričić, sutkinja Visokog upravnog suda RH

11.40 – 12.00        Neke aktualnosti normativne regulacije radno-pravnog statusa državnih službenika; Silvio Čović, predsjednik Upravnog suda u Splitu

12.00 – 12.20        Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade – sporna pitanja u praksi; Božidar Horvat, predsjednik Upravnog suda u Osijeku

12.20 – 13.00        Stanka

13.00 – 15.00        Odgovori na pitanja

15.00                    Zaključenje savjetovanja

 

 

Radni materijal: Zbornik radova, pisani tekstovi svih predavanja

Kotizacija iznosi 1.100,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje radni materijal i sudjelovanje u radu savjetovanja.

Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake Sav. 3/14, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Prijavu pošaljite telefaksom na broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr, najkasnije do 4. lipnja 2014.

Ostale obavijesti možete dobiti na telefonski broj 01/6652 866, 6652 877 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr