Natječaj za donacije Narodnih novina d.d.

31.03.2015.

Kao društveno odgovorna tvrtka, Narodne novine d.d. raspisale su Natječaj za donacije za 2015. godinu. Na natječaj se mogu javiti sve udruge, institucije, klubovi i ostale organizacije koje imaju kvalitetne programe za koje trebaju novčanu potporu.

Prijave s mogu poslati za jednu od pet kategorija, a svu potrebnu dokumentaciju pronaći ćete u Obrascu za prijavu. Natječaj je otvoren do 24. travnja 2015. godine, a prijave se mogu slati preporučenom poštom na adresu: Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put 6, 10 020 Zagreb, s naznakom: "Za javni natječaj za dodjelu donacija Narodnih novina d.d. u 2015. godini" ili putem e-pošte na adresu: donacije@nn.hr. Ukupno će se podijeliti 300.000 kuna, a pravila i uvjete Natječaja pogledajte ovdje.