Osvoji popularne tekuće krede Schneider!

21.12.2021.

Nagradni natječaj "Schneider"

1. Opće odredbe

Priređivač nagradnog natječaja “Schneider” su Narodne novine d.d., sa sjedištem na adresi 10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6. Nagradni natječaj provodi se na području Republike Hrvatske i traje od 21.12.2021. (11:00h) do 23.12.2021. (12:00h). U nagradnom natječaju mogu putem Instagram i Facebook profila sudjelovati svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Svi sudionici nagradnog natječaja su suglasni s općim uvjetima te će ih poštovati prilikom sudjelovanja u natječaju. Pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju “ Schneider” javno su objavljeni u rubrici „Novosti“ na korporativnoj Internet stranici priređivača te su dostupni svim sudionicima.

2. Način sudjelovanja

Nagradnom natječaju sudionici mogu pristupiti putem svog Instagram i Facebook profila. Na korporativnoj Internet stranici Narodnih novina d.d. bit će objavljen opis i dodatne upute za sudjelovanje u natječaju. Za sudjelovanje u nagradnom natječaju korisnici trebaju u „komentar“ na Facebook ili u DM na Instagram stranici Narodne novine objave nagradnjače objaviti crtež svog najdražeg božićnog motiva. Komisija od tri člana će izabrati 3 najsimpatičnija crteža 23.12.2021. godine čiji će autori biti nagrađeni sa šest Schneider tekućim kredama. Priređivač zadržava pravo diskvalificirati korisnike s lažnim prijavama te prijave s neprimjerenim sadržajima. Priređivač zadržava pravo promjene pravila natječaja.

3. Nagrade

Šest tekućih kreda Schneider. Nagrade nije moguće zamijeniti, kao ni tražiti novčanu protuvrijednost za istu. Nagradu nije moguće prenijeti na drugu osobu.

4. Obavijest o dobitniku/ci nagrade

Priređivač nagrađuje 3 sudionika nagradnog natječaja s Schneider artiklima.

Dobitnik/Dobitnica je korisnik čiji najsimpatičniji crtež odaberu članovi komisije. Ime svih Dobitnika/Dobitnica nagrade bit će objavljeno na Facebook i Instagram stranici Narodne novine najkasnije do 30.12.2021. godine.

5. Preuzimanje nagrade

Dobitnik nagradu preuzima u sjedištu Narodnih novina d.d. u Zagrebu (Savski gaj, XIII. put 6) ili u nekoj od prodavaonica (koju sam odabere) kroz 21 dan od proglašenja ili prema dogovoru.

6. Osobni podaci

Sudjelovanjem u natječaju korisnici pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja. Priređivač natječaja neće ni na koji drugi način koristiti osobne podatke korisnika.

7. Ograničenje odgovornosti

Priređivač ne preuzima odgovornost za: · promjene same društvene mreže Instagram · aktivnosti na društvenoj mreži Instagram · posljedice koje bi sudionici mogli pretrpjeti zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju · bilo kakve posljedice korištenja nagrada. Ovaj Nagradni natječaj ni na koji način ne sponzorira, promiče ili provodi Facebook niti je isti s njime povezan.

U Zagrebu, 21.12.2021. Priređivač nagradnog natječaja: Narodne novine d.d., 10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6.