PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA PRODAJU TISKARSKIH STROJEVA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA NARODNE NOVINE d.d.

30.11.2021.

Predmet javnog poziva je prodaja tiskarskih strojeva, dijelova strojeva i viličara koji nisu u upotrebi i ne koriste se zbog zastarjele tehnologije.  

Fotodokumentaciju strojeva možete vidjeti ovdje.

 

 

TISKARSKI STROJEVI ZA PRODAJU ILI ZBRINJAVANJE

PROCJENJENA VRIJEDNOST U KN

REDNI BROJ

GODINA NABAVE

NAZIV STROJA

1.

2013.

MM - stroj za sabiranje araka velikog formata

15.000,00

2.

1999.

DIDDE -kolator RCC706

26.300,00

3.

1995.

HORIZON stroj za sabiranje araka mali

8.300,00

4.

2013.

AGFA laserska glava za XCALIBUR

2.300,00

5.

1999.

SPECTRA PROOF kopir rama

750,00

6.

1998.

DFEGRA montažni stol

380,00

7.

1998.

DFEGRA montažni stol

380,00

8.

1998.

JUNGHEINRICH - električni viličar

1.500,00

 

Svi strojevi nalaze se na lokaciju u Zagrebu, Savski gaj, XIII. put 13.

Strojevi se prodaju po principu viđeno - kupljeno, radi se o strojevima koji nisu u upotrebi zbog zastarjele tehnologije.

Procijenjena tržišna vrijednost je ujedno i početna prodajna cijena svakog stroja. Na konačnu cijenu zaračunava se PDV.

Rok za dostavu ponuda je sedam (slovima: deset) dana od dana objave javnog ponovljenog poziva na internetskim stranicama Društva.

Ponude se predaju osobno na urudžbeni zapisnik ili preporučeno poštom na adresu Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. Put 6., 10020 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za kupnju tiskarskog stroja - ne otvarati“.

Tiskarski strojevi u vlasništvu Društva mogu se razgledati tijekom razdoblje prodaje od 8,00 -14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon broj 098/253016

U Zagrebu, 30. 11. 2021.