Pravni izvori za polaganje općeg dijela DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

24.10.2016.

 

 

  

Zbirka sadrži pravne izvore za polaganje općeg dijela DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA koje je sukladno članku 4 a. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita („Narodne novine", broj 61/06, 145/12, 01/14, 11/15 i 124/15) objavilo Ministarstvo uprave.

U registratoru se nalaze redakcijski pročišćeni tekstovi zakona sa stanjem na dan 15.3.2016.

Zakoni se redovito ažuriraju te se u skladu s time mijenja i sadržaj izvora.

Propisi su tiskani na papiru A4 formata te dolaze u registratoru s pripadajućom kutijom.

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

I. USTAVNO UREĐENJE

(popis propisa na dan 15. ožujka 2016.)

1. USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

(NN 85/10 – pročišćeni tekst, 5/14)

2. ZAKON O GRBU, ZASTAVI I HIMNI REPUBLIKE HRVATSKE TE ZASTAVI I LENTI PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

(NN 55/90, 26/93, 29/94)

3. ZAKON O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

(NN 22/92, 42/92, 71/97, 69/04 – Odluka USRH, 99/04, 44/06, 24/11, 128/14)

4. ZAKON O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

(NN 66/15 - pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje USRH)

5. ZAKON O REGISTRU BIRAČA

(NN 144/12, 105/15)

6. USTAVNI ZAKON O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE

(NN 49/02)

7. ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA

(NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06)

8. USTAVNI ZAKON O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA

(NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11)

9. ZAKON O DRŽAVNOM PEČATU REPUBLIKE HRVATSKE

(NN 33/95)

II. SUSTAV DRŽAVNE UPRAVE

(popis propisa na dan 15. ožujka 2016.)

 

1. ZAKON O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

(NN 150/11, 12/13)

2. ZAKON O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

(NN 150/11, 119/14)

3. ZAKON O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

(NN 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13)

4. UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

(NN 40/12, 51/12, 90/13)

5. UREDBA O NAČELIMA ZA UNUTARNJE USTROJSTVO TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

(NN 154/11, 17/12)

6. POSLOVNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

(NN 154/11, 121/12, 7/13)

7. IZVOD IZ ZAKONA O GRADU ZAGREBU

(NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14)

8. IZVOD IZ ZAKONA O PRORAČUNU

(NN 87/08, 136/12, 15/15)

3. SLUŽBENIČKI ODNOSI

(popis propisa na dan 15. ožujka 2016.)

 

1. ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
(NN 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka i Rješenje USRH)

2. IZVOD IZ ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

(NN 27/01)

3. ZAKON O RADU

(NN 93/14)

4. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

(NN 104/13, 104/13 – Dodatak I., 150/13 – Dodatak II., 153/13)

5. ETIČKI KODEKS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

(NN 40/11, 13/12)

 

4. SUSTAV LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

(popis propisa na dan 15. ožujka 2016.)

 

 

1. ZAKON O POTVRĐIVANJU EUROPSKE POVELJE O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

(NN MU 14/97, 2/07, 4/08, 5/08)

2. ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

(NN 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak)

3. IZVOD IZ ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

(NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)

7. ZAKON O GRADU ZAGREBU

(NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14)

5. ZAKON O LOKALNIM IZBORIMA

(NN 144/12)

5. UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOROVI

(popis propisa na dan 15. ožujka 2016.)

 

1. ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU

(NN 47/09)

2. ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA

(NN 20/10, 143/12, 152/14)

 

6. UREDSKO POSLOVANJE

(popis propisa na dan 15. ožujka 2016.)

 

1. UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU

(NN 7/09)

2. ZAKON O PEČATIMA I ŽIGOVIMA S GRBOM REPUBLIKE HRVATSKE

(NN 33/95)

3. ZAKON O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

(NN 8/96 – 94/14)

4. UREDBA O NATPISNOJ PLOČI I ZAGLAVLJU AKTA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, LOKALNE, PODRUČNE (REGIONALNE) I MJESNE SAMOUPRAVE, TE PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI

(NN 34/02)

 

Cijena zbirke je 245,00 kn.

Kontakt/predbilježbe/informacije isključivo na:

Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6,

 tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

 

Napomena:

Predmet Osnove sustava Europske unije obuhvaća publikacije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracije:

1.Europa u 12 lekcija, Pascal Fontaine,

2.Hrvatska na putu u Europsku uniju, Od kandidature do članstva, MEI. – šesto izdanje, MVEP, 2012. ažurirana je 2012. godine.

3.Peto proširenje Europske unije, MEI, 2004.

4.Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine« broj 49/2005.)

Te stoga nije uključen u ovu zbirku.

 

Napomena: zakoni se redovito ažuriraju te će biti moguće dodatno naručiti nove verzije pročišćenih tekstova zakona (prema Vašoj narudžbi) s unesenim aktualnim izmjenama i dopunama po povoljnoj cijeni. Tekstove zakona moguće je vaditi i umetati nove u registar.