SMS nagradna igra

28.06.2024.

Temeljem odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću (N/N 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14, 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N/N broj 8/10) Narodne novine d.d., 10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, OIB: 64546066176 (dalje u tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

"PO ŠKOLSKI PRIBOR POŽURI I S LAPTOPOM KUĆI ODJURI"

 

KLASA: UP/I-460-02/24-01/238             

URBROJ:513-07-21-01-24-2     

Zagreb, 27. svibanj 2024.          

 

Članak 1.

PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre su Narodne novine d.d., 10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, OIB: 64546066176.

 

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom " PO ŠKOLSKI PRIBOR POŽURI I S LAPTOPOM KUĆI ODJURI " (dalje u tekstu: nagradna igra), u cilju promidžbe Priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda Priređivača. Nagradna igra počinje 1.7.2024. i traje do 30.9.2024.

 

Članak 3.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani – fizičke osobe, osim zaposlenika tvrtke Priređivača, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre).

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji u bilo kojoj prodavaonici Narodnih novina d.d. ili putem e-trgovine.nn.hr ostvare kupovinu školskih udžbenika i/ili školskog pribora u minimalnom iznosu od 13,27 € na jednom računu i pošalju na broj 60060 SMS poruku koja sadržava ključnu riječ NN, ime i prezime, adresu i grad te broj računa za kupljene školske udžbenike/školski pribor. Cijena SMS-a 0,32 € s PDV-om.

Na primjer:   NN, Ivan Horvat, Horvatova 5, Zagreb, 123-45679991

Za svakih potrošenih 13,27 € sudionici mogu poslati jednu SMS poruku. Na primjer: za ukupan račun od 40,00 € ,  sudionik može poslati tri SMS poruke, ali obavezno s istog broja mobitela te na taj način povećava svoje šanse za osvajanje dobitka.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Ukoliko korisnik pošalje isti broj računa s različitih brojeva mobitela, priznat će se samo jedna SMS poruka s jednim brojem računa. U jednoj prijavi, jednoj SMS poruci, može biti naveden samo jedan jedinstveni broj računa.

Prijava se smatra pravovaljanom ako su poslani svi traženi podaci te ako se navedeni broj računa slaže s propisanim pravilima, što će se provjeriti u centralnom računalnom sustavu Priređivača. Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem poslanih SMS poruka, ali s različitim brojem računa. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Sve neispravne ili nepotpune prijave automatski se isključuju iz izvlačenja.

 

Članak 4.

IZVLAČENJE DOBITNIKA

Sve ispravno poslane prijave s ključnom riječi, imenom, prezimenom, adresom i brojem računa zaprimljene putem SMS poruke ulaze u centralnu bazu podataka.

Izvlačenje će se odvijati elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka.

Izvlačenje će se održati 4.10.2024. godine u 12:00h, u sjedištu Priređivača,  Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. 6, 10 020 Zagreb. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od tri člana, koju će imenovati Priređivač. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik koji će sadržavati imena i adrese dobitnika te će se  provjeravati jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovih Pravila.

Za izvučene dobitnike koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovih Pravila, neće se javno objavljivati podaci, a isti će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna, sukladno članku 69.stavka 9. Zakona o igrama na sreću.

 

Članak 5.

NAGRADNI FOND

Nagradni fond uključuje:

 

Nagrada

Broj nagrada

Jedinična vrijednost nagrade s PDV-om

Ukupna vrijednost nagrada s PDV-om*

1.

Prijenosno računalo ACER AN517-41-R1DT Nitro, NH.QBGEX.00D+WIN 11H

1

1.861,25 €

1.861,25 €

2.

Pametni sat GARMIN Instinct 2s, SOLAR Neo Tropic

5

299,75€

1.468,75 €

3.

PlayStation Portal remote player

5

206,82 €

1.034,10 €

4.

Teleskop Bresser Junior 50/360 + šator

5

70,58 €

352,90 €

5.

Poklon-bon Narodnih novina d.d.

5

120,00 €

600,00 €

6.

Poklon-bon Narodnih novina d.d.

5

70,00 €

350,00 €

7.

Bloototh zvučnik JBL- CLIP vodootporni

5

66,25 €

331,25 €

 

Ukupno nagrada:

31

 

5.998,25 €

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 5.998,25 € (PDV uključen).

Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa.

Nagrade nisu zamjenjive za novac niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi. Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima od ovih pravilima utvrđenih iznosa. Priređivač će predati dobitnicima nagrade, osobno uz potpisanu potvrdu o preuzimanju ili na dokaziv način (preporučena pošiljka).

 

Članak 6. 

OBJAVA REZULTATA IZVLAČENJA I KORIŠTENJE PRIKUPLJENIH PODATAKA

Rezultati dobitnika nagradne igre bit će objavljeni na Internet stranici Priređivača nagradne igre www.nn.hr u roku osam (8) dana od dana izvlačenja.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime te mjesto stanovanja.

Podatke koje Narodne novine d.d. dobiju kao i automatski prikupljene podatke, Narodne novine d.d. mogu koristiti, dijeliti i objavljivati na sljedeći način:

  • Sukladno zakonu, kao npr. zbog postupanja u skladu s pozivom na sud ili sličnim sudskim postupcima;
  • Ako u dobroj vjeri smatramo da je objavljivanje podataka nužno za zaštitu vaših prava, vaše sigurnosti ili sigurnosti drugih ljudi, u svrhu istraživanja prijevara ili zbog postupanja u skladu sa zahtjevom neke vladine institucije;
  • S našim pouzdanim pružateljima usluga koji rade u naše ime, koji ne smiju samostalno koristiti podatke koje im pružamo.

Priređivač nagradne igre ima pravo objave unesenih prijava i osobnih podataka dobitnika koje će uključivati ime i prezime te grad.

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja. Tri mjeseca nakon objave dobitnika na web stranici Priređivača, baza podataka s osobnim podacima sudionika nagradne igre bit će izbrisana.

 

Članak 7.

NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

Nagrade dobitnici mogu preuzeti u roku 30 dana od dana objave na Internet stranici Priređivača, u nekoj od naših prodavaonica, za koju se odluči. Iznimno, nagrada se može poslati poštom. Dobitnici će biti kontaktirani od strane Priređivača nagradne igre, a prilikom preuzimanja nagrade moraju se identificirati osobnim dokumentom. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi roditelji (ili skrbnici) prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ove nagradne igre.

Priređivač ne snosi troškove dostave izvan granica RH. Dobitnici koji niti nakon ponovljene obavijesti od strane Priređivača ne preuzmu osvojene nagrade, gube pravo na iste.

 

Članak 8.

NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Sudionici nagradne igre bit će upoznati s pravilima nagradne igre putem objave na Internet stranici Priređivača nagradne igre www.nn.hr. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obaveze iz pravila nagradne igre.

 

Članak 9.

RJEŠAVANJE SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 10.

POGREŠNE  I NEREGULARNE SMS PORUKE

Pogrešne i nepotpune SMS poruke nevažeće su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 5. ovih pravila. Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

 

Članak 11.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile.

 

Članak 12. 

VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH za njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

Narodne novine d.d.

Zagreb, 9. svibnja 2024.