189 godina Narodnih novina

1835. Prvi broj "Narodnih novina" izašao je u Zagrebu pod imenom "Novine Horvatzke" 6. siječnja 1835. Nakladnik i urednik bio je Ljudevit Gaj. Bile su to prve novine u Zagrebu na hrvatskom jeziku. Uz drugi broj "Novina Horvatzkih" (10. siječnja) izlazi i njihov književni prilog: "Danicza Horvatzka, Slavonzka y Dalmatinzka".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 10. broju "Danicze..." (14. ožujka) objavljena je pjesma Antuna Mihanovića: "Horvatska domovina", koja će, s naslovom prema svom prvom stihu "Lijepa naša domovino", postati hrvatskom himnom.    

1838. Gajeva tiskara počela je s radom. U njoj se od tada, osim Gajevih novina, tiskaju i publicistička, književna i stručno-znanstvena djela.

1843. Gajeve "Ilirske narodne novine" izlaze pod imenom "Narodne novine".

1844. "Narodne novine" izlaze pod novim imenom: "Novine horvatsko-slavonsko-dalmatinske".

1847. "Novine horvatsko-slavonsko-dalmatinske" imaju drukčiji poredak riječi u svom nazivu; zovu se: "Novine dalmatinsko-horvatsko-slavonske".

1849. "Novine dalmatinsko-horvatsko-slavonske" opet izlaze po imenom "Narodne novine" i od sada kao dnevni list (ne izlaze jedino nedjeljom i blagdanom).

1850. "Narodne novine" postaju službeni list državne i banske vlade.

 

1853. "Narodne novine" u imenu imaju dodatak "Carsko-kr. Službene Narodne novine".

1861. "Narodne novine" bez dodatka "Carsko-kr.". Umjesto habsburškog grba, u naslovu imaju hrvatski grb.

1868. Ljudevit Gaj prodao je "Narodne novine" hrvatsko-slavonskoj Zemaljskoj vladi.

1892. "Narodne novine" su preseljene u vlastitu, novu palaču, izgrađenu između sadašnjeg Prilaza Đ. Deželića i Frankopanske ulice. Tu im je uredništvo, uprava, otpremništvo i tiskara.

1918. Bez obzira na državnopravne promjene, "Narodne novine" su izlazile kontinuirano i dalje kao pretežno dnevni list, koji se tiska u vlastitoj tiskari i izdržava vlastitim prihodima.

1930. "Narodne novine" su postale "Službeni list Kraljevske banske uprave Savske banovine".

1939. "Narodne novine" su postale "Službeni list Banovine Hrvatske".

1941. "Narodne novine" su postale "Službeni list Države Hrvatske" (od 29.IV.1941.: "Službeni list Nezavisne Države Hrvatske").

1945. "Narodne novine" su postale "Službeni list Federalne Hrvatske".

1952. Osnovano Izdavačko poduzeće "Narodne novine" (od kraja kolovoza 1956. poduzeće djeluje pod imenom: Novinsko izdavačko poduzeće "Narodne novine", a od 1. listopada 1962. do 31. prosinca 1989. pod imenom: Tehnološko-ekonomski i novinsko-izdavački zavod "Narodne novine").

1990. Tehnološko-ekonomski i novinsko-izdavački zavod "Narodne novine" mijenja ime u: Novinsko-izdavačko i štamparsko poduzeće "Narodne novine". U srpnju 1990. "Narodne novine" su postale "Službeni list Republike Hrvatske". U studenome 1990. Novinsko-izdavačko i štamparsko poduzeće "Narodne novine" postaje Javno poduzeće "Narodne novine".

2001. "Narodne novine" postaju dioničko društvo.   

2005. Narodne novine d.d. obilježile su u prosincu 170. obljetnicu neprekidnog izlaženja Narodnih novina. Objavljen je zbornik, snimljen i na proslavi u HNK prikazan kratki dokumentarni film, a u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu bila je postavljena izložba novina i knjiga pod naslovom "Narodne novine – 170 godina nakladništva (novine, knjige i tiskanice)".