Kontakti

SJEDIŠTE DRUŠTVA

10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, OIB 64546066176
telefon: +385 1 6652-777, telefaks: +385 1 6652-770

TEHNIČKA PITANJA

Za tehnička pitanja i probleme pri korištenju internetskih stranica Narodnih novina d.d. možete kontaktirati:
Službu za korisnike
10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
tel.: +385 1 6652-899, e-pošta: webmaster@nn.hr

Nakladnička djelatnost

10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
telefon: +385 1 6652-850, telefaks: +385 1 6652-851

 

Pretplata

Za informacije o pretplati na Narodne novine, službeni list Republike Hrvatske možete kontaktirati:
Služba oglasa i pretplate
10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
tel.: +385 1 6652-860, telefaks: +385 1 6652-897
e-pošta: e-pretplata@nn.hr

Oglasi

Tekstove oglasa za objavljivanje u tiskanom izdanju Narodnih novina, službenog lista RH morate poslati elektroničkom poštom i telefaksom ili elektroničkom poštom i putem pošte na:
Služba oglasa i pretplate
10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
tel.: +385 1 6652-870, telefaks: +385 1 6652-871
e-pošta: oglasi@nn.hr

Odjel oglasa građana

10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
tel.: +385 1 6652-888, telefaks: +385 1 6652-861

Odjel prodaje knjiga

10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
tel.: +385 1 6652-843 ili 6652-844
telefaks: +385 1 6652-828
e-pošta: prodajaknjiga@nn.hr

Reklamacije

Za reklamacije se možete obratiti na:
Služba oglasa i pretplate
10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
tel.: +385 1 6652-898, telefaks: +385 1 6652-897

Tiskarska djelatnost

10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 13
telefon: +385 1 6502-777, telefaks: +385 1 6502-749

ODJEL PRIPREME ZA TISAK

10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 13
telefon: +385 1 6502-739, telefaks: +385 1 6502-768
e-pošta: lkucic@nn.hr

Sektor komercijale

Jasminka Krečak, dipl. oec.
Rukovoditeljica Sektora komercijale
10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
tel.: +385 1 6652-732
e-pošta: jkrecak@nn.hr

Domagoj Čirko, dipl. oec.
Rukovoditelj Službe maloprodaje, internetske prodaje i franšize
tel.: +385 1 6652-775
e-pošta: dcirko@nn.hr

Tomo Novokmet
Rukovoditelj Službe veleprodaje
10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
tel.: +385 1 6652-768
e-pošta: tnovokmet@nn.hr

Lidija Maričić
voditeljica Odjela vanjske trgovine
10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
tel.: +385 1 6652-735
e-pošta: imaricic@nn.hr

Slavica Šafran
voditeljica Odjela nabave
10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
tel.: +385 1 6652-780
e-pošta: ssafran@nn.hr

Sektor logistike

Jozo Kolobarić
rukovoditelj Sektora logistike
10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
tel.: +385 1 6502-827
e-pošta: jkolobaric@nn.hr

Stručne službe Društva

SLUŽBA PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
telefon: +385 1 6652-792, telefaks: +385 1 6652-781

 

SLUŽBA FINANCIJSKIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

direktorica mr. sc. Davorka Tomrlin, dipl. oec.
10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
telefon: +385 1 6652-800, telefaks: +385 1 6652-801
e-pošta: dtomrlin@nn.hr

 

SLUŽBA INFORMATIKE

direktor Nikola Modrušan, mag. inf.
10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
telefon: +385 1 6652-750, telefaks: +385 1 6652-751
e-pošta: nmodrusan@nn.hr

Povjerenik za etiku

Feliks Juriček
tel.: +385 1 6652 789
e-pošta: fjuricek@nn.hr  

Voditeljica interne revizije

mr. Danijela Čop
tel.: +385 1 6652 846
dcop@nn.hr

Osoba za nepravilnosti

Davorka Briški
tel.: +385 1 6652-741, faks: +385 1 6652-731
e-pošta: dbriski@nn.hr

Službenik za informiranje

Bojan Vinek, dipl. nov.
tel.: +385 1 6652-727
e-pošta: bojan.vinek@nn.hr 

Odjel korporativnih komunikacija

Bojan Vinek, dipl. nov.
tel.: +385 1 6652-727
e-pošta: bojan.vinek@nn.hr