Kontakti

SJEDIŠTE DRUŠTVA

10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6, OIB 64546066176
telefon: +385 1 6652-777, telefaks: +385 1 6652-770

Ured Uprave

Interni revizor

mr. sc. Davorka Tomrlin, dipl. oec.
10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6
telefon: +385 1 6652-806, telefaks: +385 1 6652-803
e-pošta: dtomrlin@nn.hr

Nakladnička djelatnost

10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6
telefon: +385 1 6652-850, telefaks: +385 1 6652-851

 

Pretplata

Za informacije o pretplati na Narodne novine, službeni list Republike Hrvatske možete kontaktirati:
Služba oglasa i pretplate
10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6
tel.: +385 1 6652-869, telefaks: +385 1 6652-897
e-pošta: e-pretplata@nn.hr

Oglasi

Tekstove oglasa za objavljivanje u tiskanom izdanju Narodnih novina, službenog lista RH morate poslati elektroničkom poštom i telefaksom ili elektroničkom poštom i putem pošte na:
Služba oglasa i pretplate
10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6
tel.: +385 1 6652-870, telefaks: +385 1 6652-871
e-pošta: oglasi@nn.hr

Odjel oglasa građana

10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6
tel.: +385 1 6652-888, telefaks: +385 1 6652-897
e-pošta: oglasi.gradjana@nn.hr

Odjel prodaje knjiga

10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6
tel.: +385 1 6652-843 ili 6652-844
telefaks: +385 1 6652-828
e-pošta: prodajaknjiga@nn.hr

Tiskarska djelatnost

Lovorka Kučić, dipl. ing.
direktorica Tiskarske djelatnosti
tel.: +385 1 6502-739; faks: +385 1 6502-768
e-pošta: lovorka.kucic@nn.hr

Danijel Grgić
voditelj Odjela proizvodnje
tel.: +385 1 6502-732, faks: +385 1 6502-898
e-pošta: danijel.grgic@nn.hr

  

Sektor komercijale

Ivan Bjelčić, dipl. oec.
Rukovoditelj komercijalnog sektora
10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6
tel.: +385 1 6652-712
e-pošta: ivan.bjelcic@nn.hr

Domagoj Čirko, dipl. oec.
Rukovoditelj Službe maloprodaje i franšize
tel.: +385 1 6652-775
e-pošta: domagoj.cirko@nn.hr

Marijan Banić, dipl. polit.
Voditelj Odjela nabave
10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6
tel.: +385 1 6652-740
e-pošta: marijan.banic@nn.hr

Jasminka Krečak, dipl. oec.
Pomoćnica rukovoditelja komercijalnog sektora
10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6
tel.: +385 1 6652-732
e-pošta: jasminka.krecak@nn.hr

Sektor logistike

Miroslav Ivanković
Rukovoditelj Sektora logistike
10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6
tel.: +385 1 6652-788
e-pošta: miroslav.ivankovic@nn.hr

Stručne službe Društva

SLUŽBA PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

Tajana Tušek, dipl. iur.
Rukovoditeljica službe pravnih, kadrovskih i općih poslova  
10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6
telefon: +385 1 6652-777
e-pošta: tajana.tusek@nn.hr

SLUŽBA FINANCIJSKIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Ivana Bešlić, univ. spec. oec.
Rukovoditeljica Službe financijskih i računovodstvenih poslova
10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6
telefon: +385 1 6652-800, telefaks: +385 1 6652-801
e-pošta: ivana.beslic@nn.hr

SLUŽBA INFORMATIKE

Vatroslav Gorše
Rukovoditelj Službe informatike
10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6
telefon: +385 1 6652-730
e-pošta: vatroslav.gorse@nn.hr

Glasnogovornik

Bojan Vinek, dipl. nov.
tel.: +385 1 6652-727
e-pošta: bojan.vinek@nn.hr

Povjerenik za etiku

Ana Šerić, mag. iur.
tel.: +385 1 6652-717
e-pošta: ana.seric@nn.hr

 

Odjel marketinga

Žaneta Cvijanović, dipl.oec.
Voditelj Odjela marketinga
10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6
telefon: +385 1 6652-729
e-pošta: zaneta.cvijanovic@nn.hr

Kontakti za novinare:

e-pošta: press@nn.hr

Službenik za informiranje

Bojan Vinek, dipl. nov.
tel.: +385 1 6652-727
e-pošta: bojan.vinek@nn.hr 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Doris Mrzljak, dipl. iur.
tel.: +385 1 6652-772
e-pošta: zop@nn.hr

Odjel kontrolinga

Marija Štahan, dipl. oec.
telefon: +385 1 6652-845
e-pošta: mstahan@nn.hr

Povjerenica za praćenje usklađenosti poslovanja

Ana Šerić, mag. iur.
tel: +385 1 6652-717
e-pošta: ana.seric@nn.hr

Povjerenica za gospodarenje otpadom

dr. sc. Branka Morić Kolarić
tel: +385 1 6502-735
e-pošta: branka.morickolaric@nn.hr