Organizacija Narodnih novina d.d.

Uprava

PREDSJEDNICA UPRAVE

dr. sc. Darija Prša
telefon: +385 1 6652-700, telefaks: +385 1 6652-701

 

ČLANICA UPRAVE

Silvija Žužul, dipl. iur.
telefon: +385 1 6652-703, telefaks: +385 1 6652-774, e-pošta: silvija.zuzul@nn.hr

 

SJEDIŠTE

10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6, OIB 64546066176
telefon: +385 1 6652-777, telefaks: +385 1 6652-770, e-pošta: webmaster@nn.hr

Nadzorni odbor

Robert Blažinović, predsjednik
robert.blazinovic@mingor.hr

Marino Bulat, zamjenik predsjednika
marinobulat.odvjetnik@gmail.com

Kristina Šulj, članica
kristina.sulj@mpgi.hr

Magda Ivančić, članica
mivancic@nn.hr

mr.sc. Stanko Borić, član
stankoboric@yahoo.com

Odlukom Glavne skupštine Narodnih novina d.d. od 28.08.2018. godine temeljni kapital Društva iznosi 281.547.860,00 kn, koji je podijeljen na 299.519 redovite dionice, svaka u nominalnoj vrijednosti od 940,00 kn. Vlasnik 100% dionica je Republika Hrvatska.

 

Revizijski odbor

  • prof. dr. sc. Vinko Belak, predsjednik Revizijskog odbora
  • Karolina Šestak, zamjenica Revizijskog odbora
  • Srećko Prusina, član Revizijskog odbora