Organizacija Narodnih novina d.d.

Uprava

PREDSJEDNIK UPRAVE

Branimir Gudelj, dipl. oec.
telefon: +385 1 6652-700, telefaks: +385 1 6652-701, e-pošta: bgudelj@nn.hr

ČLAN UPRAVE

Nikica Pažin, dipl. oec.
telefon: +385 1 6652-700, telefaks: +385 1 6652-701, e-pošta: npazin@nn.hr

ČLAN UPRAVE

Vitomir Šimić, dipl. oec.
telefon: +385 1 6652-703, telefaks: +385 1 6652-774, e-pošta: vsimic@nn.hr

SJEDIŠTE

10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, OIB 64546066176
telefon: +385 1 6652-777, telefaks: +385 1 6652-770, e-pošta: webmaster@nn.hr

Nadzorni odbor

Diana Krčmar, predsjednica
diana.krcmar@mingo.hr

Magda Ivančić, zamjenica predsjednice
mivancic@nn.hr

Monika Radl-Tomas, članica
Monika.Radl-Tomas@mingo.hr 

Anita Gvozdanović, članica
anitagvozdanovic@gmail.com

 

Zakonom o preoblikovanju javnoga poduzeća Narodne novine u dioničko društvo utvrđena je vrijednost temeljnog kapitala Društva u iznosu od 299.519.000,00 kuna, koji je podijeljen na 299.519 redovite dionice na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti 1.000,00 kuna. Vlasnik 100% dionica Društva je Republika Hrvatska.

 

Revizorski odbor

Organizacijska shema