Organizacija Narodnih novina d.d.

Uprava

PREDSJEDNIK UPRAVE

Alen Gerek, dipl. ing., MBA
telefon: +385 1 6652-700, telefaks: +385 1 6652-701

ČLANICA UPRAVE

Silvija Žužul, dipl. iur.
telefon: +385 1 6652-703, telefaks: +385 1 6652-774

 

SJEDIŠTE

10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6, OIB 64546066176
telefon: +385 1 6652-777, telefaks: +385 1 6652-770, e-pošta: nn@nn.hr

Odlukom Glavne skupštine Narodnih novina d.d. od 28.08.2018. godine temeljni kapital Društva iznosi 37.439.875,00 eura, koji je podijeljen na 299.519 redovite dionice, svaka u nominalnoj vrijednosti od 125,00 eura. Vlasnik 100% dionica je Republika Hrvatska.

Nadzorni odbor

 

Revizijski odbor

  • prof. dr. sc. Vinko Belak, predsjednik Revizijskog odbora
  • Karolina Šestak, zamjenica Revizijskog odbora
  • Srećko Prusina, član Revizijskog odbora