Vizija i misija

Vizija

Biti uspješan i inovativan gospodarski subjekt u nakladništvu, tiskarstvu i trgovini s posebnom odgovornošću za objavu Narodnih novina, službenoga glasila RH, u tiskanom i elektroničkom obliku i mrežnih stranica za potrebe javne nabave i dražbi, koji provodi stručna usavršavanja i savjetovanja, kreira, proizvodi i distribuira i druga javna glasila, tiskanice, stručnu literaturu, uredski materijal, školski pribor i pribor za moderno uredsko poslovanje. 

Misija

Kontinuirano graditi i održavati dugoročne odnose s poslovnim partnerima, potrošačima, javnošću, nudeći im kvalitetne i jedinstvene proizvode i usluge.