Ljudski potencijali

Našim zaposlenicima dugujemo zahvalnost za jednu od vodećih pozicija na tržištu na kojem se natječemo s vrlo jakom konkurencijom. Oni su izgradili poštovanje i kredibilitet koji uživamo kod naših partnera. Lojalni su Narodnim novinama d.d., predani našim poslovnim ciljevima i zadacima, sposobni i odgovorni. Stručnost i proaktivnost  glavne su značajke naših zaposleničkih timova.
 
Dobri međuljudski odnosi i toplo kolegijalno okruženje bitna su obilježja organizacijske kulture u našemu Društvu, koje nastoji voditi stalnu brigu o svojim zaposlenicima na svim dostupnim razinama egzistencijalne sigurnosti i profesionalnog napredovanja, nastojeći stvarati uvjete za stalnu edukaciju i kontinuirano stručno usavršavanje. 
 
Narodne novine d.d. otvorene su obrazovanim i odgovornim ljudima, s visoko postavljenim osobnim i profesionalnim ciljevima,  koji će svoje sposobnosti staviti u službu poslovne strategije  modernoga trgovačkog društva.