Odjel marketinga

Sonja Runkas, dipl.oec.
Voditeljica Odjela marketinga
10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
tel.: +385 1 6652 729
e-pošta: sonja.runkas@nn.hr

Kontakti za novinare:

e-pošta: press@nn.hr