Narodne novine predstavile rezultate CEF projekta "ePIC – Electronic Public Identification Croatia"

24.12.2019.

U prostorijama Narodnih novina d.d., 23. prosinca 2019. održana je prezentacija rezultata CEF projekta "ePIC – Electronic Public Identification Croatia" (2017-HR-IA-0019).

Na CEF projektu "ePIC – Electronic Public Identification Croatia" Narodne novine d.d. sudjelovale su kao član konzorcija, koji su još sačinjavali Financijska agencija – FINA, kao nositelj konzorcija, te ostali članovi konzorcija Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Ciljevi navedenog projekta bili su povećanje e-usluga tijela javnih vlasti u Republici Hrvatskoj koje su dostupne građanima EU i EEA zemalja te omogućiti prekograničnu autentifikaciju EU/EEA građana koji koriste eID sheme izdane u vlastitim državama.

CEF projektom "ePIC – Electronic Public Identification Croatia" sufinancirana je realizacija funkcionalnosti prijave korisnika na Elektronički oglasnik javne nabave pomoću Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) te omogućava korisnicima iz drugih država članica EU prijavu na Elektronički oglasnik javne nabave RH koristeći pritom njihove nacionalne vjerodajnice, odnosno sredstva za elektroničku identifikaciju izdana u drugim državama članicama (eIDAS).