Provjera valjanosti kvalificiranog ili naprednog elektroničkog potpisa/pečata u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pomoću »FINA Validatora«.

24.02.2020.

 

Od 14. veljače 2020. u EOJN RH možete provjeravati valjanosti kvalificiranog ili naprednog elektroničkog potpisa/pečata na dokumentima pomoću »FINA Validatora«.

Realizacija navedenog modula realizirana je u skloplu CEF projekta „eS&S - eSeal & Signature Validation Service Croatia.

 

Više detalja o završnoj konferenciji CEF projekta „eS&S - eSeal & Signature Validation Service Croatia“ možete vidjeti ovdje.