Stručne službe

SLUŽBA PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
telefon: +385 1 6652-792, telefaks: +385 1 6652-781
 

SLUŽBA FINANCIJSKIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

direktorica mr. sc. Davorka Tomrlin, dipl. oec.
10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
telefon: +385 1 6652-800, telefaks: +385 1 6652-801
e-pošta: dtomrlin@nn.hr


SLUŽBA INFORMATIKE

direktor Nikola Modrušan, mag. inf.
10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
telefon: +385 1 6652-750, telefaks: +385 1 6652-751
e-pošta: nmodrusan@nn.hr