Stručne službe

SLUŽBA PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

Tajana Tušek, dipl. iur.
Rukovoditelj službe pravnih, kadrovskih i općih poslova  
10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
telefon: +385 1 6652-708
e-pošta: tajana.tusek@nn.hr
 

SLUŽBA FINANCIJSKIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Daniel Vnuk, dipl. oec.
Rukovoditelj službe financijskih i računovodstvenih poslova
10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
telefon: +385 1 6652-800, telefaks: +385 1 6652-801
e-pošta: daniel.vnuk@nn.hr
 

SLUŽBA INFORMATIKE

Milan Popović
Rukovoditelj Službe informatike
10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6
telefon: +385 1 6652-750, telefaks: +385 1 6652-751
e-pošta: milan.popovic@nn.hr